บทความสุขภาพ

โปรแกรมตรวจสุขภาพหลังเป็นโควิด-19 ตรวจเช็คภาวะ Long COVID

บทความโดย: วันที่อัพเดท: 26 มีนาคม 2567

ตรวจสุขภาพเป็นติดโควิด

โรคโควิด-19 ถึงแม้จะหายดีแล้ว ผ่านการกักตัว  14  วัน แต่ก็มีโอกาสที่เชื้อไวรัสตัวนี้จะส่งผลต่อร่างกายในระยะยาว เกิดเป็นอาการ ลองโควิด ที่แม้เชื้อโควิด-19 จะหายจากร่างกายแล้ว แต่ก็ยังคงมีอาการหลงเหลืออยู่ หรือมีภาวะแทรกซ้อนอื่นๆ อีกด้วย จึงจำเป็นที่จะต้องตรวจสุขภาพหลังเป็นโควิด เพื่อตรวจค่าการอักเสบในร่างกายจากโควิด ผ่านโปรแกรมตรวจสุขภาพหลังติดโควิด 


สารบัญบทความ

 


การตรวจสุขภาพหลังติดโควิด

สำหรับผู้ป่วยที่รักษาโควิดหายแล้ว บางรายอาจจำเป็นต้องตรวจสุขภาพหลังติดโควิดหรือหลังติดโควิดรอบ 2 เพราะแม้เชื้อจะหายไปจากร่างกายแล้ว แต่สุขภาพกลับไม่แข็งแรงเหมือนเดิม เนื่องจากมีบางอวัยวะที่ได้รับผลข้างเคียงจากการติดเชื้อไวรัสโควิด-19  บางรายอาจมีอาการผิดปกติยาวนานถึง 28 วันหรือมากกว่า นับจากวันที่ได้รับเชื้อ อาการผิดปกติของร่างกายหลังติดโควิดดังที่กล่าวมาคือ ภาวะลองโควิด
 


รู้จักภาวะลองโควิด (Long COVID)

 

ตรวจหลังโควิด

ภาวะลองโควิด (Long COVID) เป็นภาวะที่พบในผู้ป่วยที่เคยติดเชื้อโควิด-19 และรักษาอาการจนหายดีแล้ว แต่ยังมีอาการผิดปกติของร่างกาย โดยมากภาวะลองโควิดจะเกิดหลังได้รับเชื้อนาน 4-12 สัปดาห์ขึ้นไป และส่งผลกระทบต่อร่างกายอย่างต่อเนื่อง ภาวะลองโควิดพบได้ถึง 30-50% ของผู้ป่วยที่หายจากโควิดแล้ว และผู้ป่วยส่วนมากที่พบอาการลองโควิดคือผู้ป่วยโควิดลงปอด หรือมีโรคประจำตัวเรื้อรัง

อาการของภาวะลองโควิด

 • ปวดหัว เวียนศีรษะ
 • อาการอ่อนเพลียเรื้อรัง เหนื่อยง่าย แม้ว่าจะหายจากโควิดแล้ว
 • ไอเรื้อรังหลังจากหายโควิด
 • ใจสั่น หายใจไม่อิ่ม แน่นหน้าอก หายใจลำบาก
 • ปวดตามตัว ตามข้อ กล้ามเนื้อไม่มีแรง
 • รู้สึกมีไข้ตลอดเวลา
 • จมูกไม่ได้กลิ่น ลิ้นไม่รับรส
 • ท้องเสีย ท้องอืด
 • นอนไม่หลับ  
 • สมองไม่สดชื่น หลงลืมบ่อย 
 • ภาวะซึมเศร้า และวิตกกังวล (Post-Traumatic Stress Disorder)

 


หลังเป็นโควิด ดูแลตนเองอย่างไร

หลังจากที่รักษาโรคโควิด-19 จนหายดีแล้ว แต่อาจพบอาการหลงเหลืออยู่บ้าง สามารถดูแลตนเองตามวิธีดังนี้

 • พักผ่อนให้เพียงพอ
 • รับประทานอาหารที่มีประโยชน์และเพียงพอต่อความต้องการ
 • ล้างมือบ่อย ๆ 
 • ดื่มน้ำสะอาดให้ได้ประมาณ 2 ลิตรต่อวัน
 • หลีกเลี่ยงการสัมผัส ใช้ของร่วม หรืออยู่ใกล้ชิดกับผู้อื่น

แต่อย่างไรก็ตามหลังติดโควิดจนตรวจหาเชื้อไม่พบแล้วแต่ยังพบอาการที่ไม่ปกติ เช่น มีไข้ ปวดหัว ไอเรื้อรัง หายใจไม่เต็มปอด จมูกไม่ได้กลิ่น ลิ้นไม่รับรส อาจต้องเข้ารับการตรวจสุขภาพหลังเป็นโควิดเพื่อที่จะได้วางแผนการรักษาต่อไป


ทำไมจึงตรวจสุขภาพหลังเป็นโควิด

ตรวจ long covid

การติดเชื้อโควิด-19 ส่งผลกระทบต่อร่างกายมากมาย ซึ่งถึงแม้ผู้ป่วยจะผ่านการทำ Home Isolation จนหายจากโรคนี้แล้ว ก็ยังมีโอกาสที่จะประสบอาการลองโควิดที่ส่งผลให้ร่างกายไม่แข็งแรงเท่าตอนที่ยังไม่ได้รับเชื้อไวรัส เนื่องจากอวัยวะเช่น ปอด หัวใจ ทำงานได้ไม่ดีเหมือนก่อน หรือผู้ป่วยบางรายหลังติดโควิดอาจเกิดอาการที่ไม่สามารถหาสาเหตุได้ว่าเกิดจากอะไร จึงควรตรวจสุขภาพหลังติดโควิดเพื่อตรวจสอบหาสาเหตุของโรคที่แท้จริง

นอกจากตรวจสอบว่าอาการที่เป็นเข้าข่ายภาวะลองโควิดหรือไม่แล้ว การตรวจสุขภาพหลังติดโควิดยังเป็นขั้นตอนในการช่วยฟื้นฟูร่างกายให้กลับมาแข็งแรงเหมือนเดิมอีกด้วย เพราะหากทราบแน่ชัดว่าอาการที่เป็นอยู่หลังหายจากโรคโควิด-19 จริง ก็จะสามารถดูแลจุดที่มีอาการผิดปกติได้อย่างตรงจุด บำรุงร่างกายได้อย่างมีปรระสิทธิภาพด้วยโปรแกรมฟื้นฟูสุขภาพและเสริมประสิทธิภาพร่างกาย เช่น การรับวิตามินหลังติดโควิด


ใครที่ควรตรวจสุขภาพหลังติดโควิด

ตรวจสุขภาพหลังติดโควิด

ผู้ป่วยบางกลุ่มจะมีโอกาสเกิดภาวะลองโควิดมากกว่าผู้ป่วยประเภทอื่นๆ ผู้ที่ควรตรวจหลังโควิด ตรวจ long covid เพื่อตรวจหาภาวะแทรกซ้อน ตรวจสุขภาพหลังเป็นโควิด  ได้แก่

1.ผู้สูงอายุ

2.ผู้ที่มีอาการลองโควิด เช่น เหนื่อยง่าย หายใจไม่อิ่ม ไอเรื้อรัง

3.ผู้ที่มีภูมิต้านทานต่ำ

4.ผู้ที่มีน้ำหนักเกินหรืออ้วน

5.ผู้ที่มีอาการรุนแรงขณะติดเชื้อ เชื้อลงปอด

6.ผู้ที่มีโรคประจำตัว เช่น
 

 • ผู้ป่วยโรคหัวใจ
 • ผู็ป่วยโรคเบาหวาน
 • ผู้ป่วยที่ต้องล้างไต
 • ผู้ป่วยปลูกถ่ายไขกระดูก
 • ผู้ป่วยที่ต้องรับประทานยากดภูมิ
 • ผู้ป่วย HIV (ที่มี CD4 ต่ำกว่า 200 / ผู้ป่วยขาดยา)

การเตรียมตัวก่อนตรวจสุขภาพหลังติดโควิด

ขั้นตอนการเตรียมตัวตรวจสุขภาพหลังติดโควิด ตรวจลองโควิด ที่ควรปฏิบัติก่อนเข้ารับการ ตรวจ Long COVID มีดังนี้
 

 • พักผ่อนให้เพียงพอ ควรนอนอย่างน้อย 6-8 ชั่วโมง เพราะหากพักผ่อนไม่เพียงพอจะทำให้ผลตรวจค่าความดันโลหิต อัตราการเต้นหัวของหัวใจ และอุณหภูมิร่างกายคลาดเคลื่อน
 • งดอาหารและเครื่องดื่มก่อนเข้ารับการตรวจอย่างน้อย 8-10 ชั่วโมง
 • งดการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อย่างน้อย 1 วันก่อนเข้ารับการตรวจ
 • หากมีโรคประจำตัว ควรแจ้งให้แพทย์และพยาบาลทราบก่อนการตรวจ รวมถึงประวัติสุขภาพอื่นๆ 
 • เนื่องจากจะมีการตรวจเจาะเลือดบริเวณข้อพับ แขน จึงควรสวมเสื้อผ้าที่สามารถเลิกขึ้นได้สะดวก

ตรวจสุขภาพหลังติดโควิด ตรวจอะไรบ้าง

ตรวจร่างกายหลังเป็นโควิด

ในแต่ละโปรแกรมตรวจสุขภาพหลังเป็นโควิด จะมีรายละเอียดการตรวจร่างกายหลังติดโควิดที่แตกต่างกันไป โดยทั่วไปแล้วโปรแกรมการตรวจสุขภาพหลังติดโควิดจะมีรายการตรวจร่างกายดังต่อไปนี้

 

 • การตรวจสุขภาพโดยแพทย์
 • ตรวจค่าอักเสบในเลือดสูงจากโควิด ตรวจหา C-Reactive Protein (hsCRP) เป็นโปรตีนชนิดหนึ่งที่สร้างขึ้นจากตับเพื่อตอบสนองต่อการอักเสบในร่างกาย
 • ตรวจค่า crp โดยค่า CRP สูง จะบ่งบอกถึงประสิทธิภาพการฟื้นฟูของร่างกายหลังติดเชื้อที่ไม่ดีนัก
 • ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด เนื่องจากเชื้อไวรัสจะส่งผลให้ร่างกายหลั่งอินซูลินผิดปกติ ทำให้ระดับน้ำตาลในเลือดสูงขึ้น
 • ตรวจการทำงานของตับ เมื่อน้ำตาลในเลือดเพิ่มสูงขึ้น ตับจะถูกกระตุ้นให้ผลิตคอลเรลเตอรอลมากขึ้น
 • ตรวจการทำงานของไต การติดเชื้อส่งผลต่อการทำงานของไตที่ลดลง อาจะเสี่ยงไตวายเฉียบพลันได้
 • ตรวจระดับความเข้มข้นของเลือด
 • ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด เพื่อประเมินความรุนแรงของโรคโควิด และประเมินระดับการฟื้นฟู
 • ตรวจระดับภูมิคุ้มกัน ตรวจระดับ antibody และตรวจความต้านทาน 
 • ตรวจหาสารบ่งชี้ของการเกิดหลอดเลือดอุดตัน เพื่อประเมินว่ามีการสร้างและสลายลิ่มเลือดในร่างกายหรือไม่
 • ตรวจระดับวิตามินดี วิตามินดีช่วยให้ร่างกายฟื้นตัวได้เร็วขึ้น
 • ตรวจวิตามินบี 12
 • ตรวจหาระดับอนุมูลอิสระ
 • ตรวจกรดโฟลิก
 • ตรวจธาตุแคลเซียม
 • ตรวจธาตุสังกะสี
 • ตรวจไฟราดติน (วิตามินที่จับธาตุเหล็ก) 

 


โปรแกรมตรวจสุขภาพหลังติดโควิด

โรงพยาบาลสมิติเวช ไชน่าทาวน์ เสนอโปรแกรมตรวจสุขภาพหลังติดโควิดสำหรับเช็คร่างกายเพื่อตรวจหาภาวะลองโควิด ตรวจหาผลกระทบของภาวะลองโควิดต่อร่างกาย หากมีอาการหายใจไม่ปกติ ความจำลดลง สมาธิสั้น อ่อนเพลียเรื้อรัง สามารถมาตรวจสุขภาพหลังเป็นโควิด และเข้าโปรแกรมฟื้นฟูสุขภาพร่างกายด้วยการให้วิตามินทางเส้นเลือดได้ที่โรงพยาบาลสมิติเวช ไชน่าทาวน์
 

โปรแกรมฟื้นฟูสุขภาพร่างกายด้วยการให้วิตามินทางเส้นเลือด

โปรแกรมฟื้นฟูสุขภาพร่างกายด้วยการให้วิตามินทางเส้นเลือดเหมาะสำหรับผู้ที่ติดเชื้อโควิด-19 และรักษาจนหายดี กักตัว 14 วัน ไม่มีเชื้ออยู่ในร่างกายแล้ว แต่มีอาการลองโควิดหรือรู้สึกร่างกายไม่แข็งแรงเหมือนอย่างที่เคยเป็น 

นอกจากการกินโพรไบโอติกส์ การเติมวิตามินเข้าสู่เส้นเลือดเพื่อฟื้นฟูให้ร่างกายกลับมาแข็งแรงได้ สามารถช่วยฟื้นฟู เพิ่มภูมิคุ้มกัน บำรุงสมอง เพิ่มพลังงาน และบำรุงร่างกายในส่วนๆ อื่นอีก ตามรายละเอียดในตารางโปรแกรมตรวจสุขภาพหลังหายจากโควิดด้านล่าง

ตรวจลองโควิด
 

โปรแกรมตรวจสุขภาพ Long COVID 2022

สำหรับผู้ที่ติดเชื้อโควิดและหายดีแล้ว แต่สภาพร่างกายไม่แข็งแรงเหมือนเดิม หายโควิดแล้วแต่ยังมีอาการอ่อนเพลีย สมาธิสั้น ไอเรื้อรัง มีผื่นแดงโควิด หายใจไม่เต็มปอด รวมถึงอาการอื่นๆ ที่เข้าข่ายภาวะลองโควิด สามารถตรวจสุขภาพหลังเป็นโควิดกับโปรแกรม โปรแกรมตรวจสุขภาพ Long COVID 2022 ตรวจสุขภาพหลังหายจากโควิดโดยผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางได้ที่โรงพยาบาลสมิติเวช ไชน่าทาวน์ โดยมีรายละเอียดดังนี้

โปรแกรมตรวจสุขภาพหลังติดโควิด

เงื่อนไขการเข้ารับบริการ

 

 • โปรแกรมดังกล่าว แนะนำสำหรับผู้ที่หายจากโควิด-19 เป็นเวลา 4 สัปดาห์ขึ้นไป
 • ราคาดังกล่าว สงวนสิทธิ์สำหรับผู้ที่เคยติดเชื้อโควิด-19 และหายแล้วเท่านั้น
 • ราคาดังกล่าว รวมค่าแพทย์และค่าบริการโรงพยาบาล
 • ราคานี้เป็น โปรแกรมตรวจประเมิน และ ทำกายภาพบำบัด 1 ครั้ง  รวมค่าแพทย์แล้ว 
 • รายการและราคานี้ ใช้ได้เฉพาะ โรงพยาบาล สมิติเวช ไชน่าทาวน์ เท่านั้น
 • รับบริการได้ที่ โรงพยาบาล สมิติเวช ไชน่าทาวน์ 

ตรวจสุขภาพหลังติดโควิดที่ไหนดี

ตรวจสุขภาพหลังเป็นโควิด สมิติเวช ไชน่าทาวน์

ในการเลือกสถานพยาบาลสำหรับตรวจสุขภาพหลังโควิด ควรเลือกสถานพยาบาลที่มั่นใจว่ามีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางคอยให้บริการ มีความชำนาญด้านการวินิจฉัยอาการลองโควิด รวมถึงมีอุปกรณ์ในการวินิจฉัยที่ทันสมัย ตรวจค่าต่างๆ ในร่างกายได้อย่างแม่นยำ ทั้งนี้ควรพิจารณาของความครอบคลุมของโปรแกรมตรวจสุขภาพหลังติดโควิดของสถานพยาบาลนั้นๆ ด้วย ว่าครอบคลุมทุกอาการหรือไม่

โรงพยาบาลสมิติเวช ไชน่าทาวน์ เป็นโรงพยาบาลที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว พร้อมให้บริการทางการแพทย์จากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ รวมถึงมีเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ทันสมัย มีมาตรฐานการให้บริการทางการแพทย์ในระดับเดียวกับเครือโรงพยาบาลสมิติเวช นำเสนอโปรแกรมฟื้นฟูสุขภาพร่างกายด้วยการให้วิตามินทางเส้นเลือด และโปรแกรมสุขภาพ Long COVID 2022 ที่ครอบคลุมการตรวจถึง  26 รายการ


คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับตรวจสุขภาพหลังโควิด

ถ้าติดโควิดซ้ำจะเป็น Long Covid ได้อีกไหม

เมื่อร่างกายได้รับเชื้อโควิดซ้ำ ก็สามารถเกิดภาวะ long covid ได้เหมือนกับการติดโควิดครั้งแรก และสำหรับผู้ที่ติดโควิดซ้ำยังมีโอกาสเกิดภาวะ long covid ได้สูงกว่าผู้ที่ติดโควิดครั้งแรกอีกด้วย เนื่องจากหลังติดโควิดครั้งแรกไปแล้วในผู้ป่วยหลายรายมักเกิดความผิดปกติขึ้นในร่างกายจากการที่เชื้อโคโรนาไวรัสเข้าไปทำลายระบบและอวัยวะต่าง ๆ เช่น ปอดเป็นพังพืด ระบบประสาทและสมองทำงานผิดปกติ เกิดการอักเสบของวัยวะต่าง ๆ ทำให้สามารถตรวจค่าอักเสบในเลือดสูงจากโควิด เป็นต้น


ข้อสรุปเรื่องตรวจสุขภาพหลังเป็นโควิด

ผู้ที่เคยติดโควิด แม้เชื้อจะหายแล้ว แต่ยังมีอาการอ่อนเพลียง่าย นอนไม่หลับ ไอเรื้อรัง ซึมเศร้าหรืออาการที่เข้าข่ายภาวะลองโควิดอื่นๆ ควรเข้ารับการตรวจสุขภาพหลังเป็นโควิด เพื่อตรวจเช็คร่างกายว่าอาการที่เป็นเหล่านั้นใช่ภาวะลองโควิดหรือไม่ และหากพบว่าเป็นอาการลองโควิดจริง หากเป็นไปได้ ควรเข้าโปรแกรมฟื้นฟูสุขภาพและเสริมประสิทธิภาพร่างกายด้วยการให้วิตามินทางเส้นเลือดเพื่อใให้ร่างกายกลับมาแข็งแรงดังเดิม

หากผู้ป่วยมีอาการผิดปกติ อ่อนเพลีย เหนื่อยง่าย หายใจไม่เต็มปอด กล้ามเนื้ออ่อนแรง หรือภาวะซึมเศร้าหลังจากติดเชื้อโควิด-19 หรือสนใจโปรแกรมตรวจสุขภาพหลังเป็นโควิด  สามารถติดต่อสอบถามกับทีมแพทย์โรงพยาบาลสมิติเวช ไชน่าทาวน์ได้ที่ Line @samitivejchinatown หรือเบอร์ 02-118-7893 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง


 
แอดไลน์ สมิติเวช ไชน่าทาวน์

 

 

 

 

บทความและสุขภาพอื่นที่น่าสนใจ