Samitivej Virtual Hospital

SAMITIVEJ VIRTUAL HOSPITAL

Samitivej Virtual Hospital คืออะไร?

Samitivej Virtual Hospital เปรียบเสมือนโรงพยาบาลบนโลกออนไลน์ ที่ให้บริการปรึกษาแพทย์ผ่าน Video Call หรือเรียกว่า Telemedicine ซึ่งมีทั้งแพทย์ทั่วไปและแพทย์เฉพาะทางให้บริการ เป็นการนำเทคโนโลยีมาช่วยให้ผู้ป่วยและบุคลากรทางการแพทย์สามารถพูดคุยตอบโต้กันได้แบบ Real-time มุ่งให้เกิดความสะดวกสบายสำหรับผู้รับบริการเป็นสำคัญ ซึ่งบริการทั้งหมดจะให้บริการโดยทีมแพทย์เฉพาะทาง พยาบาล และทีมสหสาขาวิชาชีพจากสมิติเวช ด้วยมาตรฐานการบริการระดับสากลภายใต้การเป็นสมาชิกของ American Telemedicine Association ตั้งแต่ปี 2562


Samitivej Virtual Hospital ให้บริการอะไรบ้าง?

Samitivej Virtual Hospital บริการให้คำปรึกษาทางการแพทย์แบบ Real-Time Video Call ตลอด 24 ชั่วโมง รวมถึงบริการเจาะเลือดที่บ้าน และบริการจัดส่งยาถึงบ้าน (เฉพาะกรุงเทพฯ) ผู้รับบริการสามารถเข้าถึงบริการของสมิติเวชได้จากทุกที่ ง่ายๆ และสะดวกสบาย ด้วยค่าบริการที่เหมาะสม เหมือนกับการมารับบริการที่โรงพยาบาล
โดยการให้คำแนะนำและบริการทางการแพทย์นี้ เป็นไปในกรอบจำกัดตามข้อมูลที่แพทย์ได้รับจากผู้รับบริการ แต่ไม่จัดเป็นการวินิจฉัยทางการแพทย์ และไม่สามารถให้บริการในกรณีเจ็บป่วยฉุกเฉินที่ต้องการการรักษาทางการแพทย์เร่งด่วน
Samitivej Virtual Hospital พร้อมให้บริการตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2562 ตลอด 24 ชั่วโมง 7 วันต่อสัปดาห์


หากต้องการใช้บริการต้องเป็นผู้ที่เคยเข้ารับการรักษาที่สมิติเวชหรือไม่?

Samitivej Virtual Hospital ยินดีให้คำปรึกษาแก่ทุกท่าน โดยไม่ได้จำกัดเฉพาะผู้ที่เคยรับการรักษาที่สมิติเวชเท่านั้น


ช่องทางการเข้ารับบริการ Samitivej Virtual Hospital

  • ผ่านทางแอพพลิเคชั่น Samitivej Plus (Android and iOS)
  • ผ่านทางเว็บไซต์ของโรงพยาบาล โดยคลิกที่นี่
  • ผ่านทางแอพพลิเคชั่นไลน์ @SamitivejChinatown
  • ผ่านทางแอพพลิเคชั่นของบริษัทพันธมิตร (myAIS, MTL Smile service application, Sansiri home service application, SCG)

ขั้นตอนการรับบริการ Samitivej Virtual Hospital

SAMITIVEJ VIRTUAL HOSPITAL


ค่าบริการและค่ายา

สำหรับการปรึกษาแพทย์ 15 นาที คิดค่าบริการ 500 บาท และผู้รับบริการจะได้รับส่วนลดค่ายา 20% พร้อมส่งยาฟรีถึงบ้าน (เฉพาะกรุงเทพฯ) กรณีใช้บริการ Samitivej virtual hospital


จำเป็นต้องนัดหมายล่วงหน้าหรือไม่?

  • สำหรับการปรึกษาแพทย์ทั่วไป ที่ Samitivej Virtual Hospital ไม่จำเป็นต้องนัดหมายล่วงหน้า โดยพร้อมให้บริการตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2562 เป็นต้นไป ตลอด 24 ชั่วโม
  • สำหรับการติดตามอาการจากแพทย์ประจำ (Follow-up) จะต้องนัดหมายล่วงหน้าเท่านั้น

เกี่ยวกับทีมแพทย์

ทีมแพทย์ที่ให้บริการประกอบด้วยแพทย์เฉพาะทางสหสาขา เช่น อายุรแพทย์ กุมารแพทย์ แพทย์เวชศาสตร์ฉุกเฉิน แพทย์เวชศาสตร์ชะลอวัย เป็นต้น โดยแพทย์ทุกท่านผ่านการคัดเลือกและตรวจสอบความเชี่ยวชาญตามมาตรฐานสมิติเวช


Samitivej Virtual Hospital ให้ความสำคัญกับความปลอดภัยของข้อมูลอย่างไร

Samitivej Virtual Hospital ให้ความสำคัญกับความปลอดภัยของข้อมูลในทุกขั้นตอน โดยยืดหลัก HIPAA (the Health Insurance Portability and Accountability Act) ซึ่งเป็นมาตรฐานสากลที่ได้รับการยอมรับทั่วโลก


การใช้บริการ Samitivej Virtual Hospital สามารถเบิกประกันได้หรือไม่?

ขึ้นอยู่กับ Insurance policy ของบริษัทประกันที่ผู้รับบริการทำสัญญาประกันสุขภาพไว้ สามารถตรวจสอบสิทธิ์กับบริษัทประกัน หรือบริษัทที่ท่านต้องการเบิกค่ารักษาพยาบาล


เกี่ยวกับบริการส่งยา

Samitivej Virtual Hospital ให้บริการจัดส่งยาตามคำสั่งแพทย์ โดยมีข้อจำกัดสำหรับยาบางประเภท
โดยบริการจัดส่งยา จะเป็นแบบ Same day delivery ผ่านทาง LINE MAN หรือเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาล โดยยาจะถูกบรรจุในถุงทึบหรือกล่องทึบปิดผนึก เพื่อความปลอดภัยและป้องกันข้อมูลส่วนตัวของผู้รับบริการ สำหรับยาที่ต้องควบคุมอุณหภูมิ จะถูกจัดส่งแบบควบคุมอุณหภูมิ
ทางโรงพยาบาลสมิติเวชจะเริ่มให้บริการเฉพาะในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร ในช่วงเวลา 8.00 – 18.00 น. ท่านสามารถตรวจสอบพื้นที่และเวลาในการให้บริการผ่านทาง Samitivej Virtual Hospital หรือ Call center +66 2118 7919