ไลฟ์เซ็นเตอร์

ไลฟ์เซ็นเตอร์

จุดมุ่งหมายของโรงพยาบาลสมิติเวช ไม่เพียงแต่ช่วยท่านให้หายจากโรคภัยไข้เจ็บ แต่เราจะต้องแน่ใจว่า ท่านได้รับการดูแลให้มีสุขภาพที่ดีตลอดไป เราเชื่อว่าการป้องกันก่อนเกิดโรคเป็นวิธีการรักษาที่ดีที่สุด การเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตและการปรับเปลี่ยนตารางชีวิตเพียงเล็กน้อยทำให้เกิดผลที่ดีอย่างใหญ่หลวงต่อสุขภาพของท่าน และทำให้ท่านมีชีวิตที่ยืนยาวอย่างมีคุณภาพ และมีภาวะสุขภาพสมบูรณ์สูงสุด


ที่ไลฟ์เซ็นเตอร์ ได้ให้บริการทางการแพทย์ทางด้านเวชศาสตร์ชะลอวัย โดยมี การรวบรวมศาสตร์ทางการแพทย์หลายด้านเพื่อการรักษาที่ครบวงจร การเสริมสร้างสารต้านอนุมูลอิสระ ลดปัจจัยเสี่ยงของโรค รวมถึงยืดระยะเวลาเริ่มต้นของการเกิดความเสื่อมของอวัยวะที่สำคัญภายในร่างกาย โดยให้การดูแลสุขภาพแบบเฉพาะบุคคล  รวมถึงการให้การแนะนำการใช้อาหารเสริมและวิตามิน การออกกำลังกาย โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางอย่างมีประสิทธิภาพ และเทคโนโลยีที่ทันสมัย ภายใต้สภาวะแวดล้อมที่ปลอดภัย เป็นส่วนตัว  เพื่อประโยชน์และความพึงพอใจสูงสุดของผู้ป่วย


ท้ายที่สุดเราเชื่อว่าการใช้ศาสตร์ทางการแพทย์ที่ครอบคลุม จะมีส่วนช่วยการรักษาได้ดีที่สุด ดังนั้นเราจึงมีแพทย์ทางเลือกซึ่งรวมถึงการฝังเข็มและการรักษาด้วยธรรมชาติบำบัด


การบริการ
- การชะลอวัยด้วยการตรวจรักษาแบบป้องกัน และการค้นหาโรคในระยะแรก ตรวจเช็คร่างกายได้ถึงระดับสารชีวโมเลกุลขนาดเล็ก อาทิ ระดับฮอร์โมน สารสื่อประสาท สารต้านอนุมูลอิสระ ระดับโละหักหนักในร่างกาย ระดับวิตามินและแร่ธาตุต่างๆรวมทั้ง ดูแลระดับสารชีวเคมีเหล่านั้นให้อยู่ในระดับที่ดี (Optimal Level) เพื่อให้ร่างกายทำงานได้อย่างปกติ
- การบริหารจัดการเรื่องน้ำหนักและออกแบบการออกกำลังกายที่เหมาะสมรวมถึงโภชนาการ ตามเป้าหมายเฉพาะบุคคล
- การใช้ยาเพื่อรักษาโรค เบาหวาน ไทรอยด์ และฮอร์โมนผิดปกติ
- การรักษาโดยธรรมชาติบำบัด