ศูนย์วัคซีน สมิติเวช ไชน่าทาวน์

 

การป้องกันย่อมดีกว่าการรักษา เพราะวัคซีนไม่ใช่เรื่องจำเป็นเฉพาะกับเด็กๆ เท่านั้น แต่ยังจำเป็นในผู้ใหญ่เช่นเดียวกันเนื่องจากภูมิคุ้มกันของร่างกายจากการได้รับวัคซีนในวัยเด็กจะลดลงเรื่อยๆ เมื่อท่านสูงวัยขึ้น และอาจส่งผลให้เกิดปัจจัยเสี่ยงในการเกิดโรคต่างๆ เช่น โรคนิวโมคอคคัส, โรคไข้หวัดใหญ่, โรคคอตีบ, โรคไอกรน, โรคบาดทะยัก รวมถึงไวรัสตับอักเสบบีซึ่งอาจนำไปสู่โรคมะเร็งตับได้ นอกจากนี้ราชวิทยาลัย อายุรแพทย์แห่งประเทศไทย ยังได้แนะนำให้ผู้ใหญ่เข้ารับการฉีดวัคซีน เพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายอย่างสม่ำเสมอ ศูนย์วัคซีน สมิติเวช ไชน่าทาวน์ เล็งเห็นความสำคัญถึงการให้ภูมิคุ้มกันในโรคที่สามารถป้องกันได้ ทางศูนย์วัคซีนมีบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคต่างๆ เพื่อให้บริการสำหรับ ชาวไทย และชาวต่างชาติที่อาศัยในประเทศไทย รวมไปถึง นักท่องเที่ยวชาวไทย และชาวต่างชาติที่จะเดินทางไปยังประเทศต่างๆทั่วโลก


การบริการ

 • บริการให้คำปรึกษาเรื่องวัคซีนเฉพาะสำหรับเด็ก ผู้ใหญ่ ผู้หญิง ผู้สูงอายุ และผู้ที่มีโรคประจำตัวเรื้อรังต่างๆ เช่น โรคหัวใจ โรคเบาหวาน โรคไต โรคทางเดินหายใจ
 • บริการลงทะเบียนรับวัคซีน เพื่อจองคิว
 • บริการนัดหมายการเข้ารับวัคซีน

วัคซีนให้บริการ

 • วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ และไข้หวัดใหญ่สายพันธ์ใหม่
 • วัคซีนป้องกัน HPV (มะเร็งปากมดลูก)
 • วัคซีนป้องกันโรคงูสวัด
 • วัคซีนป้องกันโรคอีสุกอีใส
 • วัคซีนป้องกันไวรัสตับอักเสบ B
 • วัคซีนป้องกันไวรัสตับอักเสบ A
 • วัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้า
 • วัคซีนป้องกันหัด คางทูม หัดเยอรมัน
 • วัคซีนป้องกันโรคปอดบวมจากเชื้อนิวโมคอคคัส
 • วัคซีนป้องกันคอตีบ, ไอกรน, บาดทะยัก สำหรับผู้ใหญ่
 • วัคซีนป้องกันโรคคอตีบ, บาดทะยัก สำหรับผู้ใหญ่
 • วัคซีนป้องกันคอตีบ, ไอกรน, บาดทะยัก, โปลิโอแบบฉีด สำหรับผู้ใหญ่
 • วัคซีนป้องกันไข้เลือดออก