ไชน่าทาวน์ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู (กายภาพ)

ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู (กายภาพ)

อาการป่วยจากโรคบางโรค ทำให้เกิดความบกพร่อง ความพิการทางร่างกาย และยังส่งผลให้มีปัญหาในการสื่อสารกับผู้อื่น ทำให้รบกวนการใช้ชีวิตประจำวัน นอกจากนี้ความรุนแรงของอาการปวดในแต่ละคนยังทำให้ไม่สามารถทำกิจวัตรประจำวันต่างๆ ได้ตามปกติ
 
ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู ที่โรงพยาบาลสมิติเวช ไชน่าทาวน์พร้อมให้บริการการดูแลรักษาและวางแผนการรักษาโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ นักกายบำบัด นักกิจกรรม บำบัด นักแก้ไขการพูด บริการด้านการรักษาและโปรแกรมดังนี้: 

  • โปรแกรมเวชศาสตร์ฟื้นฟู
  • กายภาพบำบัดโรคปอด ระบบทางเดินหายใจและทรวงอก
  • เวชศาสตร์การกีฬา
  • เวชศาสตร์ฟื้นฟูระบบกระดูก ข้อ และกล้ามเนื้อ
  • โปรแกรมการดูแลต่อเนื่องหลังจากผู้ป่วยกลับบ้าน

 
ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู ให้การฟื้นฟูบำบัดด้วยทีมสหสาขาวิชาชีพที่ครบถ้วนตามมาตรฐานสากล เพื่อให้การบำบัด บรรเทาความรุนแรงของโรคและกลุ่มอาการให้ผู้ป่วย 

  • การบำบัดด้วยการดึงหลัง ดึงคอ ด้วยเครื่องมือทางไฟฟ้า
  • การบำบัดด้วยความร้อนประเภทต่างๆ เช่น การวางแผ่นประคบ การอบร้อนมือด้วยขี้ผึ้งพาราฟิน เครื่องมือให้ความร้อนลึกด้วยคลื่นเสียง (Ultrasound) หรือคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า (Short wave diathermy) เครื่องลดปวดด้วยเลเซอร์
  • การฟื้นฟูอาการปวดคอ ปวดหลัง

กายภาพบำบัดด้านการฟื้นฟูผู้ป่วยที่มีปัญหาด้วยเครื่องกายอุปกรณ์เสริมช่วยการเดิน Parapodium เครื่องออกกำลังกายขาและแขนแบบ Passive และ Actives