ศูนย์อายุรกรรมทั่วไป

โรคทางอายุรกรรมส่วนใหญ่ใช้ยาในการรักษาเป็นหลัก ในปัจจุบันได้แบ่งสาขาย่อยออกไปตามระบบอวัยวะต่างๆ เช่น ระบบประสาท ระบบทางเดินอาหาร ระบบไต ระบบหัวใจและหลอดเลือด ระบบต่อมไร้ท่อ ระบบทางเดินหายใจ
 
ศูนย์อายุรกรรมทั่วไปให้การดูแลในเชิงเชื่อมโยงระบบต่างๆ แบบองค์รวม คล้ายกับเป็นแพทย์ประจำตัว ประจำครอบครัว ตั้งแต่เริ่มเจ็บป่วย โดยให้การดูแลแบบองค์รวมจากสุขภาพกาย สู่สุขภาพใจ จากศรีษะจรดเท้า จากการรักษาสู่การพยายามป้องกัน เพื่อลดการเกิดโรคหรือโรคแทรกซ้อน
 
จากแนวคิดข้างต้น ศูนย์อายุรกรรมทั่วไป โรงพยาบาลสมิติเวชไชน่าทาวน์ จึงได้เตรียมความพร้อมในรูปแบบต่างๆ เพื่อดูแลและให้คำปรึกษาปัญหาสุขภาพ ดังนี้
 
บริการตรวจกรองก่อนผ่าตัด (Pre -Operative Evaluation)
 
กรณีนี้มักจะได้รับการปรึกษาจากแพทย์ที่จะทำการผ่าตัดใหญ่ในแผนกต่างๆ โดยการตรวจกรองนี้จะมีการทบทวน การใช้ยา อาหารเสริม ประวัติการแพ้ยา อาการ ตรวจเลือด เอกซเรย์ปอด คลื่นหัวใจ แล้วแต่ความจำเป็น เพื่อนำผลจากการตรวจทางร่างกาย ข้อมูลพื้นฐานของคนไข้ไปพิจารณาร่วมกับชนิดของการผ่าตัด เพื่อให้ผลของการผ่าตัดออกมาดีที่สุด ไม่เกิดปัญหาจากโรคปอด โรคหัวใจ การติดเชื้อ หรือเกิดน้อยที่สุด

ห้องเจาะเลือด  (Venipuncture Unit)
 

  • บริการเจาะเลือดทุกประเภท โดยพยาบาลผู้ชำนาญการพร้อมทั้งมี IV NURSE TEAM คอยดูแลผู้ป่วยและญาติอย่างมืออาชีพ ท่านจะรู้สึก ผ่อนคลายความวิตกกังวล และพึงพอใจในการรักษาพยาบาลและการบริการ
  • เทคโนโลยีที่ใช้ในการดูแลรักษาผู้ป่วยของศูนย์อายุรกรรมทั่วไป

 
1. การตรวจความกระด้าง และความตีบของหลอดเลือด ทำให้คนใข้เข้าใจสภาพตนเองดีขึ้นและแพทย์ใช้ยาได้เหมาะสมกับลักษณะคนไข้ เมื่อรักษาความโลหิตสูง นอกจากการตรวจเดี่ยวๆแล้ว การตรวจนี้ยังผูกรวมเข้าในชุดตรวจสุขภาพ ชุดความดันโลหิตสูง
2. การตรวจน้ำตาลและน้ำตาลสะสมแบบได้ผลเร็วภายใน 2 และ 20 นาที ทำให้ดูแลเบาหวาน ซึ่งอาจพบร่วมกับปัญหาอื่นได้ ไม่เสียเวลา
3. การตรวจ Micro albumin ในปัสสาวะแบบรู้ผลเร็วภายใน 20 นาที สามารถบอกปัญหาไตได้ตั้งแต่เนิ่นๆ ในระยะที่แก้ไขกลับคืนได้
การตรวจวัดความดันโลหิตตลอด 24 ชั่วโมง โดยการติดเครื่องวัดความดันโลหิตแบบอัติโนมัต เมื่ออยู่ที่บ้านโดยเครื่องจะทำการวัดความดันโลหิตตามเวลาที่แพทย์กำหนดบันทึกไว้ในเครื่อง เพื่อให้แพทย์นำมาวินิจฉัยและแปลผลในภายหลัง เครื่องมีขนาดเล็กสามารถพกพาติดตัวได้ โดยที่ไม่รบกวนการปฏิบัติกิจวัตรประจำวัน และเครื่องยังทำงานเองโดยอัติโนมัต และเครื่องยังสามารถปรับระยะเวลาการวัดได้ตามที่แพทย์กำหนด