ศูนย์ศัลยกรรมทั่วไป

ศูนย์ศัลยกรรมทั่วไปให้บริการรักษาโรคที่ ต้องผ่าตัด และโรคที่ไม่ต้องผ่าตัด มุ่งเน้นที่การป้องกัน รักษาและการฟื้นฟูภายใต้การดูแลแบบสหสาขาวิชาชีพ ได้แก่ แพทย์ศัลยกรรม วิสัญญีแพทย์ พยาบาลและแพทย์สาขาอื่นที่ร่วมดูแล เช่น อายุรแพทย์ โดยให้การดูแลแบบเฉพาะทางศัลยกรรม นอกจากนี้ยังมีการดูแลรักษาโรคอื่นๆ ที่พบได้บ่อยดังนี้
 
·         ปวดท้องเฉียบพลัน เช่น ไส้ติ่ง ลำไส้อุดตัน
·         แผลประเภทต่างๆ
·         ไส้เลื่อน
·         เส้นเลือดขอด
·         นิ่วถุงน้ำดี
·         ก้อนผิดปกติตามส่วนต่างๆ ของร่างกาย
 
บริการผ่าตัดโดยศัลยแพทย์ซึ่งมุ่งเน้นความปลอดภัย และให้ผู้ป่วยเกิดความเจ็บปวดน้อยที่สุด ซึ่งมีการผ่าตัดหลายวิธี ได้แก่
 
·         ศัลยกรรมลำไส้ใหญ่ และทวารหนัก
·         ศัลยกรรมตกแต่ง
·         ศัลยกรรมเต้านม
·         ศัลยกรรมระบบประสาท
·         ศัลยกรรมตับ และทางเดินน้ำดี
·         ศัลยกรรมหลอดอาหาร
·         นิติเวชศาสตร์
·         ศัลยกรรมส่องกล้อง
·         ศัลยกรรม หู คอ จมูก ศีรษะ และลำคอ