บทความสุขภาพ

โปรแกรมตรวจสุขภาพก่อนแต่งงาน เตรียมพร้อมก่อนมีลูก ตรวจอะไรบ้าง?

บทความโดย: วันที่อัพเดท: 26 มีนาคม 2567

การตรวจร่างกายเป็นสิ่งที่จำเป็นต่อการดูแลรักษาสุขภาพ ส่วนมากมักได้ยินการสนับสนุนให้ทุกคนเข้ารับการตรวจสุขภาพอย่างน้อยปีละครั้งหรือที่เรียกว่า “ตรวจสุขภาพประจำปี” เพื่อเป็นการดูแลร่างกายให้แข็งแรง และเป็นเครื่องเตือนใจให้ใช้ชีวิตในแบบที่เป็นมิตรกับสุขภาพเสมอ

แต่สำหรับคู่แต่งงานแล้ว การตรวจร่างกายที่จำเป็นมากเป็นพิเศษคือการตรวจสุขภาพคู่รักก่อนแต่งงาน ทั้งคู่ที่มีความต้องการวางแผนการมีบุตร และผู้ที่ไม่ต้องการวางแผนการมีบุตร เพื่อเป็นการวางแผนชีวิตคู่ ทั้งการดูแลกันและกัน และช่วยวางแผนทางด้านการเงินและการใช้ชีวิตได้รอบคอบมากขึ้นอีกด้วย

ตรวจสุขภาพก่อนตั้งครรภ์
 

สารบัญบทความ
 

 


 

ทำไมต้องตรวจสุขภาพก่อนแต่งงาน

การวางแผนครอบครัวเป็นส่วนสำคัญของการใช้ชีวิตคู่ เพื่อดูว่าคู่รักมีวิสัยทัศน์การใช้ชีวิตร่วมกันที่ตรงกันหรือไม่ และแน่นอนว่าการวางแผนเรื่องสุขภาพของกันและกันเป็นเรื่องที่ขาดไม่ได้เลย โดยเฉพาะในคู่แต่งงานที่ต้องการมีบุตร ดังนั้นการตรวจสุขภาพก่อนสมรสจึงเป็นเรื่องจำเป็น นอกจากเป็นการตรวจเช็คความพร้อมของร่างกายแล้ว ก็ยังเป็นการวางแผนอย่างรอบคอบเพื่อการใช้ชีวิตคู่ที่ราบรื่นอีกด้วย

การตรวจสุขภาพก่อนแต่งงานมีประโยชน์หลายอย่าง
 

 • ช่วยให้ข้อมูลเรื่องกรุ๊ปเลือดหรือหมู่โลหิต ซึ่งเป็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการรักษาสุขภาพโดยเฉพาะในกรณีฉุกเฉิน การรู้กรุ๊ปเลือดของบุคคลสามารถช่วยชีวิตบุคคลนั้นได้
 • ช่วยดูแลเรื่องสุขภาพในแต่ละปีเพื่อการใช้ชีวิตที่ยืนยาวและแข็งแรง เนื่องจากมีการตรวจสุขภาพประจำปีด้วย เป็นการช่วยดูแลสุขภาพโดยรวมไปในตัว
 • ช่วยให้วางแผนค่าใช้จ่ายในชีวิตคู่ได้ง่ายและรอบคอบยิ่งขึ้น
 • ช่วยวางแผนเรื่องการมีบุตร เนื่องจากสุขภาพของพ่อและแม่ส่งผลกระทบต่อบุตรค่อนข้างมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของพันธุกรรมและโรคที่สามารถสืบทอดต่อไปได้ หรือความพร้อมของสุขภาพคุณแม่ด้วย
 • ช่วยตรวจหาเชื้อไวรัสบางชนิดที่อาจส่งไปถึงลูก หรือส่งผลอันตรายต่อลูกในครรภ์ได้ เช่น ไวรัสตับอักเสบบีที่อาจทำให้เด็กในครรภ์ติดเชื้อ หรือส่งอันตรายถึงชีวิตของเด็กได้

ดังนั้นการตรวจสุขภาพก่อนการแต่งงานจึงเป็นเรื่องสำคัญที่คู่แต่งงานทุกคู่ไม่ควรมองข้าม นอกจากจะเป็นการวางแผนสุขภาพส่วนตัวและชีวิตคู่แล้ว ยังช่วยทำให้เห็นภาพรวมของค่าใช้จ่ายที่จำเป็นในการรักษาสุขภาพและวางแผนมีบุตรอีกด้วย

 


โรคที่อาจแพร่สู่ครอบครัวได้

หลังจากที่เรารู้กันแล้วว่า การตรวจสุขภาพก่อนตั้งครรภ์เป็นเรื่องที่สำคัญมาก ในพาร์ทนี้ เราจะมาดูกันว่ามีโรคอะไรบ้างที่สามารถแพร่สู่ครอบครัวได้

 • โรคซิฟิลิส
 • ไวรัสตับอักเสบบี และไวรัสตับอักเสบซี
 • โรคเอดส์ (HIV)
 • โรคธาลัสซีเมีย (Thalassemia) หรือโรคโลหิตจาง
 • หัดเยอรมัน
 • ดาวน์ซินโดรม 
 • โรคตาบอดสี

 


 

ขั้นตอนตรวจสุขภาพก่อนแต่งงาน ตรวจอะไรบ้าง

สำหรับขั้นตอนของการตรวจสุขภาพก่อนแต่งงาน คู่แต่งงานจะเข้ารับการตรวจร่างกายกับสูติ-นรีแพทย์พร้อมรับคำปรึกษาทางด้านสุขภาพที่ส่งผลต่อการมีบุตร การตรวจสุขภาพก่อนแต่งงานจะมีความละเอียดเป็นพิเศษเนื่องจากเป็นการวางแผนด้านสุขภาพของทั้งคุณพ่อและคุณแม่ในอนาคต โดยมีการตรวจร่างกายทั่วไป รวมถึงการตรวจที่ละเอียดยิ่งขึ้นดังต่อไปนี้
 

ตรวจร่างกายทั่วไป

การตรวจร่างกายทั่วไปครอบคลุมการตรวจดังต่อไปนี้

 • การชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง วัดความดันโลหิต ตรวจดูการทำงานของระบบหายใจและหัวใจ
 • การตรวจหาภูมิคุ้มกันบกพร่อง
 • การตรวจปัสสาวะ
 • การตรวจภายใน

โดยการตรวจสุขภาพดังกล่าวจะมุ่งเน้นการตรวจความพร้อมของร่างกายโดยรวม ภาพรวมของสุขภาพว่ามีแนวโน้มเจ็บป่วยหรือไม่ ควรระมัดระวังเรื่องใดเป็นพิเศษเพื่อการดูแลร่างกายให้แข็งแรงในระยะยาว

การตรวจสุขภาพก่อนแต่งงาน
 

ตรวจเลือดประเมินความเสี่ยง

ผลการตรวจเลือดนำไปประกอบการวินิจฉัยสุขภาพได้หลายอย่าง มีความสำคัญอย่างยิ่งในกรณีฉุกเฉิน เช่น การเกิดอุบัติเหตุหรือเหตุการณ์ที่มีความจำเป็นต้องถ่ายโอนโลหิต การรู้หมู่โลหิตและชนิดของหมู่โลหิตสามารถช่วยชีวิตบุคคลได้ในสถานการณ์ดังกล่าว

นอกจากนั้นการตรวจเลือดยังสามารถบ่งบอกได้ถึงความเข้มข้นของเม็ดเลือด ภูมิต้านทานเชื้อไวรัสบางชนิด ซึ่งใช้ในการวินิจฉัยแนวโน้มการเกิดโรคเลือดทางพันธุกรรมได้ เช่น โลหิตจาง ธาลัสซีเมีย หรือเชื้อไวรัสตับอักเสบบี ซึ่งสามารถถ่ายทอดไปสู่ลูกได้ และโรคบางชนิดที่อาจแฝงมาในพันธุกรรมของพ่อและแม่สามารถส่งผลต่อสุขภาพของลูกได้ เช่น หากพ่อและแม่มีพาหะธาลัสซีเมียทั้งคู่ ลูกที่จะเกิดมามีแนวโน้มมีปัญหาสุขภาพได้ การตรวจสุขภาพก่อนมีบุตร จึงเป็นการประเมินความเสี่ยงสุขภาพของทั้งคุณพ่อคุณแม่และลูกน้อยในอนาคตด้วย เนื่องจากยาบางตัวไม่ควรใช้ในขณะตั้งครรภ์

รายละเอียดการตรวจเลือดก่อนแต่งงานมีดังต่อไปนี้
 

 • การตรวจหมู่โลหิต และชนิดหมู่โลหิต
 • การตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด
 • การตรวจดูความเข้มข้นของเม็ดเลือด
 • การตรวจภูมิคุ้มกันของเชื้อไวรัสบางชนิด เช่นไวรัสตับอักเสบบี หัดเยอรมัน
 • การตรวจความดันโลหิต
 • การตรวจระดับน้ำตาลและตรวจไขมันในเลือด


ตรวจเลือดก่อนแต่งงาน
 

ตรวจภายในโดยสูตินารีแพทย์

การตรวจภายในเป็นการเช็คสุขภาพของคุณแม่ว่ามดลูกและรังไข่ปกติหรือไม่ เช่น เนื้องอกมดลูก ซีสต์ เชื้อราในช่องคลอด ความสมดุลของแบคทีเรียในช่องคลอด และความผิดปกติอื่นๆที่อาจพบได้ตามวัย รวมถึงเซลล์มะเร็งปากมดลูกด้วย โดยผู้ที่เคยมีเพศสัมพันธ์แล้วจะมีความเสี่ยงมากกว่า อย่างไรก็ตามเพศหญิงควรเข้ารับการตรวจภายในหากมีอายุ 21 ปีขึ้นไป


ตรวจสุขภาพก่อนมีลูก
 

ตรวจอัลตร้าซาวด์ เตรียมความพร้อมก่อนตั้งครรภ์

การอัลตราซาวด์ช่องท้องก่อนแต่งงานหรือก่อนตั้งครรภ์จะขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของแพทย์ แต่จะช่วยในการตรวจดูสุขภาพของมดลูกและรังไข่ และสภาพร่างกายว่ามีอุปสรรคต่อการตั้งครรภ์หรือไม่ เช่น เนื้องอกมดลูก ซีสต์ ประจำเดือนผิดปกติ อาการปวดประจำเดือนที่มากกว่าปกติ ลิ่มเลือดในประจำเดือน เพื่อตรวจดูการทำงานของรังไข่ด้วย

การอัลตร้าซาวน์อาจมีความจำเป็นมากกว่าในคู่แต่งงานที่มีบุตรยาก เป็นขั้นตอนการตรวจเพื่อช่วยหาสาเหตุและปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเพื่อการวางแผนการมีบุตรที่ง่ายยิ่งขึ้น ไม่เสียโอกาส โดยเฉพาะอย่างยิ่งในคู่แต่งงานที่มีอายุมากกว่า 35 ปีเนื่องจากความสามารถในการเจริญพันธุ์จะลดลง แปลว่าโอกาสมีบุตรก็จะน้อยลงตามสภาพร่างกายและรังไข่ด้วย

ตรวจร่างกายก่อนแต่งงาน
 


 

ความเสี่ยงจากการไม่ตรวจสุขภาพก่อนแต่งงาน

คู่แต่งงานที่ไม่ได้เข้าตรวจสุขภาพครอบครัวก่อนแต่งงานอาจพบเจอกับปัญหาชีวิตคู่หลังแต่งงานที่อาจเป็นอุปสรรคต่อการใช้ชีวิตคู่กันและวางแผนครอบครัวในอนาคตได้ เช่น

 • ไม่มีการวางแผนการมีบุตร
 • มีบุตรช้ากว่าที่คาดไว้ มีคู่แต่งงานจำนวนมากที่มีปัญหาเรื่องการมีบุตรหลังแต่งงานแล้วเนื่องจากไม่เคยตรวจสุขภาพและไม่เคยวางแผนเรื่องการตั้งครรภ์ การตรวจร่างกายก่อนแต่งงานสามารถช่วยได้
 • อาจก่อให้เกิดความกังวลเมื่อตั้งครรภ์ เพราะไม่เคยวางแผนการมีบุตร ทำให้แม่ของเด็กอาจไม่ได้เตรียมสุขภาพ เช่น การสูบบุหรี่ ดื่มแอลกอฮอล์ การงดยาบางชนิด หรือการเตรียมสุขภาพให้แข็งแรง ส่งผลต่อสุขภาพของเด็กในอนาคตได้

การตรวจก่อนตั้งครรภ์จึงเป็นเรื่องจำเป็นเพื่อการวางแผนครอบครัวและการดูแลลูกที่มีแบบแผนในอนาคต

โปรแกรมตรวจสุขภาพคู่รัก


 

ตรวจสุขภาพก่อนแต่งงานที่ไหนดี

ตรวจสุขภาพก่อนแต่งงาน ที่ไหนดี? โรงพยาบาลสมิติเวช ไชน่าทาวน์ พร้อมดูแลคู่แต่งงานทุกคู่ รวมถึงอนาคตคุณพ่อคุณแม่ที่ต้องการวางแผนการมีลูกน้อยในครอบครัวด้วย โรงพยาบาลสมิติเวช ไชน่าทาวน์ ดูแลผู้เข้ารับบริการทุกท่านด้วยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ และเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ทันสมัยและมีมาตรฐานระดับโลก โดยหลังการตรวจสุขภาพกับสมิติเวชไชน่าทาวน์แล้วทุกท่านจะได้รับใบรายงานผลตรวจทั้งหมดด้วย

 


 

โปรแกรมตรวจสุขภาพก่อนแต่งงาน

สำหรับโปรแกรมตรวจสุขภาพก่อนแต่งงาน สมิติเวชไชน่าทาวน์ โรงพยาบาลมีราคาและโปรโมชั่นดังนี้

โปรแกรมตรวจก่อนวิวาห์/ตรวจก่อนมีบุตร

รายละเอียดโปรแกรม ชาย หญิง
ตรวจหากรุ๊ปเลือด หมู่เลือด ABO Group for Haematology
การตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือดแดง Complete Blood Count
การตรวจวิเคราะห์ชนิด การตรวจวิเคราะห์ชนิดและปริมาณ ฮีโมโกลบินเพื่อวินิจฉัยธาลัสซีเมีย และฮีโมโกลบิน
ผิดปกติทางห้องปฏิบัติการ
Hemoglobin Typing
การตรวจหาเชื้อไวรัสตับอักเสบบี หาภูมิคุ้มกันไวรัสตับอักเสบบี Hepatitis Profile1(HBsAg,Anti HBc, Anti HBc )
การตรวจคัดกรองการติดเชื้อเอชไอวี Anti-HIV
การตรวจแอนติเจนของเม็ดเลือดแดงในโลหิต Rh Group for Haematology
การตรวจหาภูมิต้านทานหัดเยอรมัน Rubella IgG  
การตรวจหาเชื้อซิฟิลิส VDRL (RPR)
ตรวจสุขภาพโดยแพทย์ Physical Examination
สมุดรายงานผลตรวจสุขภาพ Report Book
อัตราค่าบริการปกติ Normal Price 6,113 6,876
ราคาโปรโมชั่น Promotion Price 4,100 4,600
ราคาเพื่อนไลน์ ลดเพิ่ม 10% (สูงสุด 2,000 บาท) 3,690 4,100

 


 

ข้อสรุปเรื่องตรวจสุขภาพก่อนแต่งงาน

การตรวจสุขภาพก่อนแต่งงานถึงแม้จะฟังดูเหมือนการตรวจสุขภาพทั่วไปจะแทนที่ได้ แต่สำหรับชีวิตคู่แล้วมีรายละเอียดต่าง ๆ ที่เพิ่มเติมมาจากการตรวจสุขภาพทั่วไปซึ่งส่งผลกับคู่แต่งงานได้ เช่น การตรวจร่างกายของคู่แต่งงานเพื่อเช็คความเจริญพันธุ์ของร่างกายสำหรับการวางแผนการตั้งครรภ์ในอนาคต หรือการตรวจสุขภาพเพื่อวางแผนการใช้ชีวิตเพื่อหลีกเลี่ยงอาการเจ็บป่วยในอนาคต หรือเป็นการวางแผนการเงินในระยะยาว

ตรวจความพร้อมมีบุตร ที่ไหนดี? โรงพยาบาลสมิติเวชไชน่าทาวน์พร้อมดูแลผู้เข้ารับบริการทุกท่าน ผู้ที่สนใจเข้ารับการตรวจสุขภาพก่อนแต่งงาน สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Line: @samitivejchinatown

 

แอดไลน์ สมิติเวช ไชน่าทาวน์
บทความและสุขภาพอื่นที่น่าสนใจ
pdpa-icon

เราใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ แสดงเนื้อหาให้ตรงกับความสนใจ รวมถึงเพื่อวิเคราะห์การเข้าใช้งานเว็บไซต์และทำความเข้าใจว่าผู้ใช้งานมาจากที่ใด คุณสามารถเลือกตั้งค่าความยินยอมการใช้คุกกี้ได้ นโยบายความเป็นส่วนตัว​ (Privacy Policy)​