บทความสุขภาพ

รู้จัก Shockwave การรักษาด้วยคลื่นกระแทก บรรเทาอาการปวดเรื้อรัง

บทความโดย: วันที่อัพเดท: 26 มีนาคม 2567

การรักษาด้วยคลื่นกระแทกหรือเทคโนโลยี Shockwave Therapy คือเทคโนโลยีใหม่ที่ใช้ในการรักษาอาการปวดเรื้อรังตามจุดต่างๆ ของร่างกาย เป็นที่นิยมเนื่องจากสามารถลดอาการปวดได้กว่า 50% หรือหายปวดหลังใช้ Shockwave คลื่นกระแทกในการรักษา เครื่องช็อคเวฟได้การรับรองเครื่องหมายความปลอดภัยจาก FDA สหรัฐอเมริกาจึงมีความปลอดภัยสูง


สารบัญบทความ

 


คลื่นกระแทก (Shockwave) คืออะไร

คลื่นกระแทก หรือ Shockwave คือเทคโนโลยีทางกายภาพบำบัดชนิดหนึ่ง ทำงานโดยอาศัยคุณสมบัติทางฟิสิกส์ของคลื่นกระแทกในด้านการลดอาการปวด รวมถึงเพิ่มปัจจัยที่ทำให้ร่างกายซ่อมแซมเนื้อเยื่อที่มีอาการบาดเจ็บเรื้อรัง การทำช็อคเวฟแต่ละครั้งคลื่นรักษาจะยิงไปยังบริเวณกล้ามเนื้อที่ตึงตัว โดยใช้จำนวนนัดยิงประมาณ 500-1,000 สำหรับกล้ามเนื้อที่ไม่ได้เกร็งแข็งมาก ส่วนกล้ามเนื้อที่ตึงเกร็งมากจำนวนนัดยิง Shockwave จะอยู่ที่ราว 1,000-5,000 นัด


การรักษาด้วยคลื่นกระแทก (Shockwave Therapy)

การรักษาด้วยคลื่นกระแทกโดยใช้เครื่องช็อคเวฟหรือ Shockwave Therapy คือการส่งผ่านคลื่นกระแทก Shockwave Flash ไปยังบริเวณที่มีอาการปวดโดยจะกระตุ้นให้ร่างกายเกิดอาการบาดเจ็บใหม่ (Re-Injuries) ในจุดที่มีปัญหา  หลังจากที่ร่างกายในจุดนั้นได้รับคลื่นช็อคเวฟก็จะเกิดกระบวนการซ่อมแซมสร้างเนื้อเยื่อใหม่ (Re-Healing) ซึ่งจะช่วยลดอาการอักเสบ อาการปวด รวมถึงช่วยเพิ่มการไหลเวียนเลือดในบริเวณดังกล่าวได้ จุดเด่นของการรักษาด้วย Shockwave คือให้ผลการรักษาเร็วและจำนวนครั้งในการรักษาต่อสัปดาห์น้อยกว่าวิธีกายภาพบำบัดอื่นๆ


ประเภทของการรักษาด้วยคลื่นกระแทก

การรักษาด้วยคลื่นกระแทก Shockwave แบ่งออกเป็น 2 ประเภทคือ Radial Shockwave และ Focus Shockwave จุดเด่นและข้อแตกต่างของ Shockwave 2 ชนิดนี้ ได้แก่
 

1. Radial Shockwave

การรักษาด้วยคลื่นกระแทกแบบ Radial Shockwave คลื่นช็อคเวฟที่ให้จะแผ่กระจายออก พลังงานของคลื่นกระแทกจะลดลงเรื่อยๆ ตามความลึกของเนื้อเยื่อ

2. Focus Shockwave

การรักษาด้วยคลื่นกระแทกแบบ Focus Shockwave เมื่อเทียบกับ Radial Shockwave แล้ว มีประสิทธิภาพในการส่งคลื่นพลังงาน Shockwave ที่กระแทกได้ลึกและตรงจุดกว่า


ประโยชน์ของการรักษาด้วยคลื่นกระแทก

ประโยชน์ของการรักษาอาการปวดในบริเวณต่างๆ ของร่างกายด้วยเครื่องช็อคเวฟคลื่นกระแทกมีมากมาย คลื่นช็อคเวฟสามารถกระแทกลึกเข้ากล้ามเนื้อได้ราว 3-4 เมตร ทำให้เกิดผลทางชีวภาพในเนื้อเยื่อดังต่อไปนี้
 

 • กระตุ้นการไหลเวียนเลือด
 • กระตุ้นให้เกิดการสร้างหลอดเลือดใหม่
 • กระตุ้นการสร้างคอลลาเจน
 • ยับยั้งกระบวนการอักเสบ
 • ลดอาการปวดกล้ามเนื้อ
 • จุดเจ็บได้รับการผ่อนคลาย
 • สลายหินปูนในเส้นเอ็น
 • กระตุ้นให้ร่างกายเกิดอาการบาดเจ็บใหม่ จนเกิดกระบวนการซ่อมแซมเนื้อเยื่อของกล้ามเนื้อและเส้นเอ็นใหม่

Shockwave ช่วยรักษาอาการอะไรได้บ้าง

โดยมากแล้วทางการแพทย์นิยมใช้เทคโนโลยี Shockwave Therapy เพื่อรักษาอาการปวด โดยแบ่งแยกเป็น 3 อาการหลักคือ อาการออฟฟิศซิมโดรม อาการเส้นเอ็นอักเสบ และอาการปวดกล้ามเนื้อเรื้อรัง

 

1. อาการออฟฟิศซินโดรม

อาการออฟฟิศซินโดรมเกิดจากการนั่งทำงานเป็นเวลานาน ขาดการลุกออกจากที่นั่งเพื่อยืดเส้นยืดสายรวมถึงนั่งในท่าที่ผิดสรีระจะก่อให้เกิดอาการ ปวดหลัง ปวดคอ บ่า ไหล่ ปวดข้อมือเป็นต้น อาการเหล่านี้สามารถรักษาได้ด้วย Shockwave

 

2. อาการเส้นเอ็นอักเสบ

อาการเส้นเอ็นอักเสบเกิดจากการใช้งานซ้ำที่ทำให้เกิดความเครียดต่อเส้นเอ็น อาการเส้นเอ็นอักเสบ เช่น เอ็นข้อมืออักเสบ  เอ็นหัวไหล่อักเสบจากหินปูนเกาะ เอ็นเข่าอักเสบ ปลอกหุ้มเส้นเอ็นข้อมืออักเสบ เอ็นร้อยหวายอักเสบ เอ็นฝ่าเท้าอักเสบ 

 

3. อาการปวดกล้ามเนื้อเรื้อรัง

อาการปวดกล้ามเนื้อเรื้อรังเกิดจากการใช้มัดกล้ามเนื้อผิดท่าทางซ้ำๆ เป็นเวลานาน จนเกิดความผิดปกติในการหดตัว อาการปวดกล้ามเนื้อเรื้อรัง เช่น พังผืดทับเส้นประสาท ปวดสะโพกร้าวลงขา อาการปวดร้าวบริเวณสะบัก


ใครที่เหมาะกับการรักษาด้วย Shockwave

การรักษาด้วย Shockwave เหมาะสำหรับใช้รักษาอาการปวดเรื้อรังตามร่างกาย เช่น
 

 • อาการปวดบริเวณข้อต่อสะโพก
 • อาการเอ็นอักเสบเรื้อรัง
 • อาการปวดข้อเข่าในนักกีฬากระโดดสูง
 • อาการปวดข้อไหล่
 • อาการปวดส้นเท้า
 • อาการอักเสบของกล้ามเนื้อบริเวณสันหน้าแข้ง
 • อาการปวดข้อศอกด้านนอก
   

รวมถึงผู้ที่มีอาการออฟฟิศซินโดรม ปวดกล้ามเนื้อเรื้อรัง ที่มักมีอาการดังต่อไปนี้
 

 • ปวดคอ บ่า ไหล่
 • ปวดหลัง ปวดเอว
 • ปวดแขนขา
 • ปวดกราม ต้นคอ
 • ปวดข้อมือ ฝ่ามือ
 • ไมเกรน
 

การเตรียมตัวก่อนเข้ารักษาด้วยคลื่น Shockwave 

ก่อนเข้ารับการรักษาด้วยคลื่นกระแทก Shockwave สามารถเตรียมตัวเบื้องต้นได้ตามคำแนะนำต่อไปนี้
 

 1. พักผ่อนให้เพียงพอ
 2. นอนอย่างน้อย 6-8 ชั่วโมง
 3. คลายเครียด ลดความเกร็งของกล้ามเนื้อ
 4. ไม่ต้องอดอาหาร
 5. วัดความดันก่อนทำ Shockwave เสมอ

กระบวนการรักษาด้วย Shockwave 

กระบวนการรักษาด้วย Shockwave มีขั้นตอนดังต่อไปนี้

 

 1. เริ่มทำ Shockwave ด้วยแพทย์หรือนักกายภาพบำบัดผู้เชี่ยวชาญ
 2. เครื่อง Shockwave จะส่งผ่านคลื่นกระแทกไปยังบริเวณกล้ามเนื้อหรือเนื้อเยื่อที่มีอาการปวด
 3. คลื่นกระแทกจะกระตุ้นร่างกายให้เกิดอาการบาดเจ็บใหม่ในบริเวณที่มีอาการปวด
 4. กล้ามเนื้อหรือเอ็นในบริเวณดังกล่าวจะเกิดการซ่อมสร้างเนื้อเยื่อใหม่
 5. ลดอาการปวดจากการลดปริมาณสารสื่อประสาทที่ส่งสัญญาณปวด
 6. กระตุ้นให้ร่างกายหลั่งสารลดปวด

การดูแลตัวเองหลังการทำ Shockwave

หลังเข้ารับการรักษาด้วยคลื่นกระแทก Shockwave ในบริเวณที่รักษาอาจมีอาการปวดระบมเนื่องจากแรงกระตุ้น เบื้องต้นสามารถลดการระบมของกล้ามเนื้อได้โดย
 

 • ยืดกล้ามเนื้อ เพราะจะช่วยให้อาการระบมลดลง
 • ประคบเย็น Cold Pack หรือ Ice Massage การประคบเย็นจะช่วยให้เส้นเลือดหดตัว ช่วยระงับอาการบวม
 • หลังทำ Shockwave ควรหลีกเลี่ยงการนวด เพราะจะยิ่งทำให้เกิดการอักเสบมากยิ่งขึ้น

ผลลัพธ์ที่ได้และระยะเวลาการรักษา

การรักษาด้วยช็อคเวฟคลื่นกระแทกควรเว้นระยะห่างประมาณ 1-2 สัปดาห์ เพื่อให้เวลาร่างกายซ่อมแซมบริเวณที่ได้รับบาดเจ็บ หลังการรักษาด้วยวิธีช็อคเวฟกายภาพพบว่า ในกรณีที่ผู้ป่วยมีอาการน้อยหรือเพิ่งเริ่มมีอาการ การใช้ Shockwave จะเห็นผลทันทีหลังรักษา แต่หากเป็นผู้ป่วยที่มีอาการรุนแรง พบว่าอาการปวดลดลงกว่าครึ่ง โดยจำนวนครั้งที่ใช้ในการรักษาอยู่ที่ราว 2-5 ครั้งขึ้นอยู่กับความรุนแรงของอาการบาดเจ็บของผู้ป่วย 


ผลข้างเคียงที่อาจเกิดจากคลื่น Shockwave

ผลข้างเคียงที่อาจเกิดจากคลื่น Shockwave เช่น
 

 • ปวดกล้ามเนื้อ
 • บวม ผื่นแดง
 • ห้อเลือด
 • จุดเลือดออก (petechiae)
 • อาการปวดชั่วคราว
 • เป็นก้อนเลือด (hematom)

อาการเหล่านี้ส่วนมากจะหายภายใน 5-10 วัน แต่หากผู้ป่วยพบอาการดังกล่าวเกินระยะเวลานี้ ควรเข้าพบแพทย์เพื่อตรวจสอบร่างกาย


ข้อห้ามในการรักษาด้วยคลื่น Shockwave

ถึงแม้การทำ Shockwave จะปลอดภัยและได้สามารถรักษาอาการปวดได้จริง แต่ก็มีข้อจำกัดในการใช้ดังต่อไปนี้
 

ข้อควรระวังในการรักษาด้วยคลื่นกระแทก
 

 • ไม่ควรใช้ในบริเวณที่มีการติดเชื้อ
 • ไม่ควรใช้ในบริเวณที่มีเนื้องอก
 • ไม่ควรใช้ในบริเวณปวด
 • ไม่ควรใช้ในบริเวณที่ผิวหนังเป็นแผล
 • ไม่ควรใช้ในบริเวณที่มีการอักเสบของเส้นประสาท
 • ไม่ควรใช้ในบริเวณที่มีหลอดเลือดโป่งพอง

ผู้ที่ไม่เหมาะกับการทำ Shockwave

กลุ่มคนที่ไม่เหมาะกับการรักษาด้วยคลื่นกระแทก Shockwave ได้แก่
 

 • เด็ก ผู้ที่มีอายุต่ำกว่า 18 
 • สตรีที่กำลังตั้งครรภ์อยู่
 • ผู้ป่วยมะเร็ง
 • ผู้ที่มีภาวะลิ่มเลือดอุดตันในหลอดเลือดดำส่วนลึก
 • ผู้มีภาวะเลือดแข็งตัวช้า
 • ผู้ที่ใส่เครื่องกระตุ้นหัวใจ
 • ผู้ที่ได้รับการฉีดยาเสตียรอยด์มาภายใน 6 สัปดาห์

รักษาด้วย Shockwave ที่ไหนดี

ในการเลือกสถานพยาบาลเพื่อเข้ารับการรักษา Shockwave ควรเลือกสถานพยาบาลที่มีความพร้อมสูง มีเครื่องมือยิงคลื่นกระแทก Shockwave ที่ทันสมัย รวมถึงให้บริการโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง นักกายภาพบำบัดมืออาชีพ เพื่อรับประกันผลการรักษาและป้องกันไม่ให้เกิดอันตรายใดๆ ต่อร่างกาย หลีกเลี่ยงการรักษาที่จะทำให้อาการปวดที่เป็นอยู่รุนแรงกว่าเดิม

โรงพยาบาลสมิติเวช ไชน่าทาวน์ พร้อมให้บริการรักษาด้วยคลื่นกระแทกช็อคเวฟกายภาพราคาจับต้องได้ วางแผนการรักษาโดยนักกายภาพบำบัดและแพทย์มากประสบการณ์ บำบัดฟื้นฟูด้วยทีมสหสาขาวิชาชีพที่ครบถ้วนตามมาตรฐานสากล 
 


โปรแกรมรักษาด้วย Shockwave ราคาเท่าไหร่

การทำ Shockwave ราคาเท่าไหร่? โปรโมชั่นโปรแกรมรักษาด้วย Shockwave ของโรงพยาบาลสมิติเวช ไชน่าทาวน์ มีรายละเอียดตามตาราง

โปรแกรมรักษาอาการ Office Syndrome ด้วย Shockwave และ Ultrasound 
 

โปรแกรม
จำนวนครั้ง
ราคา
Rehab Package 1 (Shockwave + Ultrasound)
ครั้ง
    1,500 บาท
Shockwave Package A (Shockwave + แผ่นร้อน + ยืดกล้ามเนื้อ)*
ครั้ง แถม1ครั้ง
   11,000 บาท
Shockwave Package B (Shockwave + แผ่นร้อน + Ultrasound)*
 5 ครั้ง แถม1ครั้ง
     9,500 บาท
Shockwave Package C (Shockwave + แผ่นร้อน+ ยืดกล้ามเนื้อ + Ultrasound)*
 5 ครั้ง แถม1ครั้ง
   12,500 บาท
Ultrasound Package A (แผ่นร้อน+ ยืดกล้ามเนื้อ + Ultrasound) **
5 ครั้ง แถม 1 ครั้ง
     6,000 บาท
Ultrasound Package B (แผ่นร้อน+ ยืดกล้ามเนื้อ + Ultrasound 2 จุดต่อครั้ง)**
5 ครั้ง แถม 1 ครั้ง
     7,500 บาท
Ultrasound  Package C(แผ่นร้อน+ ยืดกล้ามเนื้อ + Ultrasound 3 จุดต่อครั้ง)**
5 ครั้ง แถม 1 ครั้ง
     9,000 บาท

 

หมายเหตุ

 1. ราคาดังกล่าวไม่รวมค่าแพทย์ แต่รวมค่าบริการโรงพยาบาลแล้ว
 2. โปรแกรมดังกล่าวทำการรักษาโดยนักกายภาพบำบัดวิชาชีพ
 3. กรณีซื้อเป็นแพ็กเกจที่มากกว่า 1 ครั้ง ไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่นได้
 4. ราคาดังกล่าว ตั้งแต่วันนี้ - 28  กุมภาพันธ์ 2566 เท่านั้น

ข้อสรุป

การรักษาด้วยคลื่นกระแทก Shockwave สามารถบรรเทาอาการปวดออฟฟิศซิมโดรม อาการเส้นเอ็นอักเสบ และอาการปวดกล้ามเนื้อเรื้อรังได้ คลื่นกระแทกช็อคเวฟจะไปกระตุ้นให้ร่างกายเกิดอาการบาดเจ็บใหม่เพื่อให้เกิดกระบวนการซ่อมแซมเนื้อเยื่อใหม่ กระตุ้นการไหลเวียนของเลือด ทำให้อาการอักเสบหายไป

หากผู้ป่วยมีอาการปวดตามร่างกาย ปวดข้อ ปวดหลัง หรือมีอาการปวดเรื้อรังต่างๆ สามารถติดต่อสอบถามการบำบัดรักษากับทีมแพทย์เฉพาะทางโรงพยาบาลสมิติเวช ไชน่าทาวน์ได้ที่ Line @samitivejchinatown หรือเบอร์ 02-118-7893 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

 

แอดไลน์ สมิติเวช ไชน่าทาวน์

 


References

Crevenna, R., Mickel, M., Schuhfried, O., Gesslbauer, C., Zdravkovic, A., & Keilani, M. (2020, December 18). Focused extracorporeal shockwave therapy in physical medicine and rehabilitation - current physical medicine and Rehabilitation reports. SpringerLink. Retrieved September 23, 2022, from https://link.springer.com/article/10.1007/s40141-020-00306-z 

Dedes, V., Stergioulas, A., Kipreos, G., Dede, A., Mitseas, A., & Panoutsopoulos, G. (2018). Effectiveness and safety of shockwave therapy in tendinopathies. Materia Socio Medica, 30(2), 141. https://doi.org/10.5455/msm.2018.30.141-146 

Pain Away Clinic. (2020, September 13). Shockwave therapy: All you need to know. Pain Away Clinic. Retrieved September 23, 2022, from https://www.painawayclinic.com/en/shockwave-therapy/ 

 

บทความและสุขภาพอื่นที่น่าสนใจ
pdpa-icon

เราใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ แสดงเนื้อหาให้ตรงกับความสนใจ รวมถึงเพื่อวิเคราะห์การเข้าใช้งานเว็บไซต์และทำความเข้าใจว่าผู้ใช้งานมาจากที่ใด คุณสามารถเลือกตั้งค่าความยินยอมการใช้คุกกี้ได้ นโยบายความเป็นส่วนตัว​ (Privacy Policy)​