บทความสุขภาพ

วัคซีน 3 ชนิดที่วัย 60+ ควรฉีด

บทความโดย: วันที่อัพเดท: 26 มีนาคม 2567


ทำไมผู้สูงอายุต้องฉีดวัคซีน
?

เพราะเมื่ออายุมากขึ้น ระบบภูมิคุ้มกันต่างๆ ก็จะมีประสิทธิภาพที่ลดลง ทำให้ง่ายต่อการติดเชื้อ และมีโอกาสเกิดภาวะแทรกซ้อนที่สูงขึ้น ดังนั้นการป้องกันไว้ก่อนจึงเป็นวิธีที่ดีกว่า โดยวัคซีนที่แนะนำสำหรับผู้สูงอายุทั่วไป ได้แก่ (สำหรับผู้สูงอายุที่มีโรคประจำตัวควรปรึกษาแพทย์ เพราะอาจมีข้อบ่งชี้หรือข้อห้ามพิเศษ)
 
Influenza vaccine วัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่
ปกติแล้วไข้หวัดใหญ่เมื่อเป็นแล้วสามารถหายเองได้ใน 3-5 วัน แต่ในผู้สูงอายุนั้นการเป็นไข้หวัดใหญ่อาจนำไปสู่ภาวะแทรกซ้อน และมีโอกาสเข้านอนโรงพยาบาล หรือมีโอกาสเสียชีวิตสูงขึ้น ดังนั้นการฉีดวัคซีนจึงช่วยลดความเสี่ยงในการติดเชื้อและลดโอกาสในการเกิดภาวะแทรกซ้อนได้
คำแนะนำ: ผู้ใหญ่ทุกคน ควรฉีดอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

Pneumococcal vaccine วัคซีนป้องกันโรคปอดอักเสบนิวโมคอคคัส
เชื้อนิวโมคอคคัส เป็นเชื้อที่ทำให้เกิดโรคหลายอย่าง เช่น ปอดอักเสบ เยื่อหุ้มสมองอักเสบ การติดเชื้อในกระแสเลือด ซึ่งเป็นสาเหตุการเสียชีวิตที่พบได้บ่อยในผู้สูงอายุ
คำแนะนำ: ผู้สูงอายุ อายุตั้งแต่ 65 ปีขึ้นไป ควรฉีดแบบคอนจูเกต 1 เข็ม และแบบโพลีแซคคาไรด์กระตุ้นอีก 1 เข็ม ห่างกันอย่างน้อย 8 สัปดาห์ แต่สำหรับผู้มีโรคประจำตัวอื่นๆ เช่น โรคหัวใจ เบาหวาน โรคไต สูบบุหรี่ ฯลฯ สามารถฉีดได้ก่อนอายุ 65 ปี

Varicella vaccine วัคซีนป้องกันโรคงูสวัด
งูสวัดก็คือเชื้ออีสุกอีใสที่ซ่อนตัวอยู่ในร่างกายเรา วันดีคืนดีพอเราสุขภาพอ่อนแอ เชื้อก็จะกลับมาเป็นขึ้นใหม่ ซึ่งการกลับมาเป็นซ้ำในผู้สูงอายุจะมีอาการอักเสบของเส้นประสาททำให้มีอาการปวดที่รุนแรงและเรื้อรัง
คำแนะนำ: ผู้สูงอายุ อายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป ควรฉีด 1 ครั้ง
บทความและสุขภาพอื่นที่น่าสนใจ