บทความสุขภาพ

มะเร็งลำไส้ใหญ่ ป้องกันได้!

บทความโดย: วันที่อัพเดท: 26 มีนาคม 2567
 
จากสถิติผู้ป่วยมะเร็งปีล่าลุด พบมะเร็งลำไส้ใหญ่มากเป็นอันดับสองของผู้ป่วยมะเร็งรายใหม่ทั้งหมด ซึ่งมะเร็งลำไส้ใหญ่นี้ส่วนมากจะเริ่มจากการเกิดติ่งเนื้อขนาดเล็กภายในลำไส้ใหญ่จนเกิดการพัฒนากลายเป็นมะเร็งในที่สุด
 
มะเร็งลำไส้ใหญ่มีอาการอย่างไร
ผู้ป่วยแต่ละคนอาจมีอาการที่แตกต่างกันออกไป ขึ้นอยู่กับขนาดและบริเวณที่เกิดเนื้องอก ไม่ว่าจะเป็นอาการปวดท้อง ขับถ่ายผิดปกติ ถ่ายมีมูกเลือดปน ซึ่งผู้ป่วยที่มีอาการเหล่านี้ส่วนมากจะเป็นมะเร็งลำไส้ใหญ่ในระยะที่อาจจะรักษาไม่หายขาด และอาจนำมาซึ่งสาเหตุของการเสียชีวิตได้
 
มะเร็งลำไส้ใหญ่หายขาดได้หรือไม่
หากเราตรวจพบมะเร็งลำไส้ใหญ่ในระยะแรกๆ ซึ่งยังไม่เกิดการลุกลามออกนอกลำไส้ ส่วนมากแล้ว การรักษาให้หายขาดได้นั้น จะทำได้โดยการตัดชิ้นเนื้อส่วนที่เป็นมะเร็งออก แต่โดยทั่วไปมะเร็งลำไส้ใหญ่ในระยะแรกจะไม่มีอาการแสดง ทำให้ผู้ป่วยส่วนมากไม่มาพบแพทย์ ทำให้เสียโอกาสการหายขาดไป
 
มะเร็งลำไส้ใหญ่ป้องกันได้จริงหรือ
เนื่องจากมะเร็งลำไส้ใหญ่ส่วนมากเกิดจากติ่งเนื้อในลำไส้ที่พัฒนาจนกลายเป็นมะเร็งในระยะต่อมา ดังนั้นหากพบติ่งเนื้อในลำไส้ใหญ่ตั้งแต่เนิ่นๆ และได้ตัดติ่งเนื้อที่เป็นสาเหตุของมะเร็งทิ้งไป ก็จะเป็นการป้องกันมะเร็งลำไส้ใหญ่ได้
 
มะเร็งลำไส้ใหญ่ป้องกันได้อย่างไร
ปัจจุบันการตรวจส่องกล้องลำไส้ใหญ่ (Colonoscopy) เป็นวิธีการตรวจคัดกรองลำไส้ใหญ่ที่ละเอียดและแม่นยำมากที่สุดวิธีหนึ่ง ซึ่งสามารถตัดชิ้นเนื้อที่ผิดปกติส่งตรวจวิเคราะห์ทางพยาธิวิทยาได้ นอกจากนี้ยังสามารถตัดติ่งเนื้อหรือเนื้องอกขนาดเล็กออกผ่านการส่องกล้องได้อีกด้วย ซึ่งนับว่าเป็นวิธีที่สะดวกรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากที่สุด และแนะนำว่าทุกคนที่มีอายุตั้งแต่ 50ปีขึ้นไป หรือผู้ป่วยที่สงสัยว่าจะเป็นมะเร็งลำไส้ใหญ่ควรรีบเข้ารับการตรวจคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่เพื่อหากพบความผิดปกติในระยะเริ่มต้นก็จะสามารถรักษาได้ทัน
 
 
นพ.วิภู วิจาระ
แพทย์เฉพาะทางสาขาอายุรศาสตร์ โรคระบบทางเดินอาหารและตับ
บทความและสุขภาพอื่นที่น่าสนใจ