บทความสุขภาพ

นกเขาไม่ขัน ภาวะหย่อนสมรรถภาพทางเพศที่คุณผู้ชายไม่ควรมองข้าม

บทความโดย: seoteam seoteam วันที่อัพเดท: 17 พฤษภาคม 2567

นกเขาไม่ขัน

นกเขาไม่ขัน ปัญหาสมรรถภาพทางเพศที่อาจทำให้คุณผู้ชายเกิดความไม่มั่นใจ ไร้ความสุขทางเพศ เสียบุคลิกภาพ และอาจส่งผลกระทบกับความสัมพันธ์ระหว่างคู่รักได้ โดยปัญหานกเขาไม่ขันพบได้บ่อยในกลุ่มผู้สูงวัย แต่พฤติกรรมการใช้ชีวิตหรืออาการจากโรคแทรกซ้อนอื่น ๆ ก็อาจทำให้เกิดภาวะนกเขาไม่ขันได้เช่นกัน


สารบัญบทความ


อาการนกเขาไม่ขัน (Erectile Dysfunction) คืออะไร?

อาการของนกเขาไม่ขัน

Erectile Dysfunction หรือภาวะนกเขาไม่ขัน หมายถึงภาวะหย่อนสมรรถภาพทางเพศที่เกิดจากอวัยวะเพศชายไม่สามารถแข็งตัวได้เต็มที่ หรืออวัยวะเพศชายแข็งตัวได้ไม่นานพอที่จะมีเพศสัมพันธ์รวมไปถึงปัญหาการหลั่งเร็วหรือช้าเกินไปก็ถือเป็นภาวะนกเขาไม่ขันเช่นกัน ซึ่งอาการนกเขาไม่ขันอาจเกิดจากความผิดปกติของระบบหัวใจและหลอดเลือด เนื่องจากการที่อวัยวะเพศชายจะแข็งตัวได้นั้นจะต้องอาศัยการสูบฉีดและไหลเวียนของเลือดไปยังบริเวณอวัยวะเพศ ดังนั้นภาวะนกเขาไม่ขันจึงสามารถเกิดขึ้นกับผู้ป่วยโรคเบาหวาน โรคหลอดเลือด โรคหัวใจ รวมไปถึงคนที่มีปัญหาสุขภาพอื่น ๆ ก็อาจมีปัญหานกเขาไม่ขันได้เช่นเดียวกัน


ปัจจัยที่ทำให้เกิดอาการนกเขาไม่ขัน

ภาวะนกเขาไม่ขั้นนั้นเกิดขึ้นได้จากหลากหลายปัจจัย โดยทางการแพทย์จะแยกปัจจัยที่ทำใหเกิดภาวะนกเขาไม่ขันไว้ 2 ประเภท นั้นคือปัจจัยด้านสุขภาพร่างกายและปัจจัยทางด้านจิตใจ โดยปัจจัยแต่ละด้านมีรายละเอียดดังนี้

ปัจจัยด้านสุขภาพร่างกาย

ปัจจัยด้านสุขภาพร่างกายหมายถึงการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ของร่างกายรวมไปถึงโรคประจำตัวต่าง ๆ ที่เป็นสาเหตุของปัญหานกเขาไม่ขัน โดยปัจจัยด้านสุขภาพร่างกายที่มีผลต่อโรคนกเขาไม่ขันมีดังต่อไปนี้

  • อายุที่มากขึ้น เพราะเมื่ออายุมากขึ้นการทำงานของฮอร์โมนเพศชาย หรือฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนก็จะลดลง ส่งผลให้เกิดภาวะนกเขาไม่ขันรวมไปถึงทำให้ความต้องการทางเพศลดลงได้
  • โรคประจำตัวบางโรคมีผลกับการสูบฉีดและการไหลเวียนเลือดจึงทำให้ผู้ที่ป่วยด้วยโรคเหล่านี้มีภาวะนกเขาไม่ขัน โดยโรคที่เกี่ยวข้องกับภาวะนกเขาไม่ขันได้แก่ โรคหัวใจ, หลอดเลือดอุดตัน, คอเลสเตอรอลสูง, ความดันโลหิตสูง, โรคเบาหวาน, โรคอ้วนและโรคพาร์กินสัน
  • การใช้ยาบางชนิด เช่น ยาลดความดัน ยานอนหลับหรือยารักษาโรคนอนหลับ
  • การผ่าตัดหรือการบาดเจ็บที่ส่งผลต่อบริเวณอุ้งเชิงกรานหรือไขสันหลัง อาจทำลายเส้นประสาทจนทำให้ไม่สามารถส่งกระแสประสาทจากสมองหรือไขสันหลังมายังองคชาตได้

ปัจจัยด้านสภาพจิตใจ

ปัจจัยด้านสภาพจิตใจก็เป็นอีกสาเหตุที่ส่งผลให้เกิดภาวะนกเขาไม่ขัน โดยความวิตกกังวล ความเครียด ปัญหาสุขภาพจิต รวมไปถึงปัญหาความสัมพันธ์ต่าง ๆ ก็ล้วนเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดอาการนกเขาไม่ขันได้ด้วยเช่นกัน โดยการมีเพศสัมพันธ์นั้นนอกจากจะต้องอาศัยความพร้อมทางร่างกายแล้วก็ยังจะต้องมีความพร้อมทางด้านจิตใจด้วย เพราะถึงแม้จะมีร่างกายที่แข็งแรงแต่มีความกังวลมากเกินไปก็ยังคงส่งผลให้เกิดปัญหานกเขาไม่ขันได้เช่นกัน


อาการนกเขาไม่ขันที่เป็นอยู่ในระดับไหน? การแบ่งระดับความแข็งของอวัยวะเพศชาย

ระดับการแข็งตัวของอวัยวะเพศ

ระดับการแข็งตัวของอวัยวะเพศ หรือ Erection Hardness Score เป็นวิธีการวัดระดับความแข็งตัวของอวัยวะเพศชายเพื่อใช้รักษาอาการนกเขาไม่ขันหรือภาวะหย่อนสมรรถภาพทางเพศอื่น ๆ โดยระดับการแข็งตัวของอวัยวะเพศนั้นสามารถแบ่งออกเป็น 4 เกรดดังนี้

  • ระดับ 1 อวัยวะเพศตื่นตัวขยายขนาดพองขึ้นแต่ไม่แข็ง หมายถึงภาวะหย่อนสมรรถภาพทางเพศที่รุนแรง
  • ระดับ 2 อวัยวะเพศแข็งตัว แต่ไม่เพียงพอที่จะสอดใส่หรือมีเพศสัมพันธ์ได้ หมายถึงภาวะหย่อนสมรรถภาพทางเพศในระดับปานกลาง
  • ระดับ 3 อวัยวะเพศแข็งตัวไม่เต็มที่แต่เพียงพอที่จะสอดใส่ได้ หมายถึงภาวะหย่อนสมรรถภาพทางเพศในระดับเริ่มต้น
  • ระดับ 4 อวัยวะเพศแข็งตัวได้อย่างเต็มที่ หมายถึงไม่มีภาวะหย่อนสมรรถภาพทางเพศ

แนวทางการรักษาสำหรับภาวะนกเขาไม่ขัน

แนวทางการรักษาภาวะนกเขาไม่ขัน

ปัจจุบันความก้าวหน้าของเทคโนโลยีทางการแพทย์ส่งผลให้มีแนวทางการรักษาภาวะนกเขาไม่ขันหลากหลายวิธี ซึ่งการรักษาแต่ละวิธีนั้นต้องอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของแพทย์เพื่อความปลอดภัยของผู้เข้ารับการรักษา โดยแนวทางการรรักษาภาวะนกเขาไม่ขันมีดังต่อไปนี้

รักษาโดยการทานยา

ยารักษานกเขาไม่ขันจะเป็นยาในกลุ่ม Phosphodiesterase-5 inhibitor (PDE 5) ทำหน้าที่ขยายหลอดเลือดทำให้เลือดสามารถไหลเวียนไปยังบริเวณองคชาตได้ดีขึ้น โดยยาไวอะกร้า ยาเลวิตร้า และยาเซียลิสเป็นยาแก้นกเขาไม่ขันที่หลายคนอาจจะคุ้นเคยชื่อกันดี ถึงแม้ยาเหล่านี้จะสามารถช่วยรักษาภาวะนกเขาไม่ขันได้แต่ก็มีผลข้างเคียงที่หากใช้กับผู้สูงอายุหรือผู้ที่มีโรคประจำตัวอาจจะอันตรายถึงแก่ชีวิต ดังนั้นการรักษาภาวะนกเขาไม่ขันด้วยการทานยาจึงต้องปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญและไม่ควรหาซื้อยามาทานเองโดยเด็ดขาด

รักษาโดยการผ่าตัด

การรักษาภาวะนกเขาไม่ขันด้วยการผ่าตัดเป็นการผ่าตัดใส่แกนองคชาตเทียม ซึ่งแพทย์จะเลือกการรักษาด้วยวิธีนี้เมื่อไม่สามารถรักษาด้วยวิธีอื่นได้ เนื่องจากการรักษาด้วยวิธีนี้จะต้องผ่าตัดโดยศัลยแพทย์ระบบทางเดินปัสสาวะและอาจมีผลข้างเคียงได้ โดยแกนองคชาตเทียมที่ใช้ในการรักษาก็จะมี 2 ชนิด คือ ชนิด Non-Hydraulic เป็นองคชาตเทียมที่ไม่มีกลไกซับซ้อน ทำให้ไม่มีปัญหาเรื่องกลไกชำรุดแต่ก็จะไม่สามารถขยายได้ตามความต้องการ กับองคชาตเทียมชนิด Hydraulic ที่สามารถแข็งตัวและอ่อนตัวได้ตามความต้องการ มีอายุการใช้งานที่นานถึง 10 ปีและยังเป็นวิธีเพิ่มขนาดน้องชายได้อีกด้วย ทั้งนี้การการรักษาภาวะนกเขาไม่ขันด้วยการผ่าตัดควรจะต้องดำเนินการโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญภายในสถานพยาบาลที่มีมาตรฐานเพื่อให้เกิดความปลอดภัย

รักษาโดยการ Shock Wave

รักษาภาวะนกเขาไม่ขัน

การรักษาภาวะนกเขาไม่ขันด้วยวิธี Shock Wave เพศชายนั้นเป็นการรักษาโดยการใช้คลื่นเสียงความเข้มต่ำแบบกระแทก หรือ Linear Shockwave Therapy ไปกระตุ้นบริเวณอวัยวะเพศเพื่อสร้างหลอดเลือดให้ไปเลี้ยงบริเวณองคชาตมากขึ้น ข้อดีของวิธีแก้ปัญหานกเขาไม่ขันด้วยวิธี Shock Wave คือผลข้างเคียงน้อย ผู้ป่วยที่เป็นโรคเบาหวานหรือโรคหลอดเลือดหัวใจอุดตันก็สามารถรักษาด้วยวิธีนี้ได้อีกทั้งยังไม่ต้องฟักพื้นเป็นเวลานานเหมือนการผ่าตัดอีกด้วย

รักษาด้วยการทานอาหารเสริม

ภาวะนกเขาไม่ขันนั้นสามารถรักษาให้ดีขึ้นได้ด้วยการทานสมุนไพรหรือผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร อาทิ แปะก๊วย กระชายดำหรือโสม ทั้งนี้การรักษาด้วยวิธีการทานอาหารเสริมเป็นการรักษาที่มีผลข้างเคียงและอาจอันตรายถึงชีวิตหากทานผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่มีส่วนผสมที่อันตรายต่อร่างกาย ดังนั้นการแก้ปัญหานกเขาไม่ขันด้วยอาหารเสริมก็ควรจะต้องอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของแพทย์เช่นเดียวกัน

รักษาโดยการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม

พฤติกรรมในการใช้ชีวิตประจำวันถือเป็นอีกปัจจัยที่ส่งผลให้เกิดภาวะนกเขาไม่ขัน ดังนั้นการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในการใช้ชีวิตจึงถือเป็นหนึ่งในวิธีการรักษาภาวะนกเขาไม่ขันได้เช่นกัน การลดน้ำหนัก, การงดบุหรี่, ไม่ดื่มแอลกอฮอล์ และไม่ใช้สารเสพติดก็ถือเป็นการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่จะช่วยรักษาภาวะนกเขาไม่ขันได้

รักษาโดยการใช้อุปกรณ์ดูดสุญญากาศ

อุปกรณ์ดูดสุญญากาศ หรือ Vacuum constriction device เป็นเครื่องปั๊มสุญญากาศที่ถูกออกแบบมาเพื่อช่วยกระตุ้นการไหลเวียนเลือดบริเวณอวัยวะเพศ โดยการรักษาภาวะนกเขาไม่ขันด้วยวิธีนี้จะต้องนำกระบอกพลาสติกสวมครอบอวัยวะเพศและดูดอากาศภายในกระบอกออกจนเป็นสุญญากาศ หลังจากนั้นเลือดจะไหลเวียนเข้ามายังองคชาตและเพื่อให้องคชาตสามารถแข็งตัวอยู่ได้จะต้องใช้ยางรัดบริเวณโคนองคชาตเพื่อป้องกันไม่ให้เลือดไหลย้อนกลับเข้าสู่ร่างกาย

รักษาโดยการใช้ฮอร์โมน 

การใช้ฮอร์โมนในการรักษาภาวะนกเขาไม่ขันเป็นการรักษาที่เหมาะสำหรับผู้ที่มีภาวะนกเขาไม่ขันเนื่องจากระดับฮอร์โมนเพศชายต่ำ โดยการใช้ฮอร์โมนรักษาภาวะนกเขาไม่ขันนั้นสามารถใช้ฮอร์โมนได้ทั้งรูปแบบยาเม็ด เจลทาผิวหนังรวมไปถึงการฉีดฮอร์โมนเพื่อรักษาภาวะหย่อนสมรรถภาพทางเพศ

รักษาโดยการบำบัดสภาพจิตใจ 

สำหรับผู้ที่มีภาวะนกเข้าไม่ขันเนื่องจากปัจจัยด้านสภาพจิตใจ สามารถเข้ารับการรักษานกเขาไม่ขันด้วยการปรึกษาจิตแพทย์หรือนักจิตวิทยาเพื่อหาสาเหตุและวางแผนการรักษาต่อไป ทั้งนี้การรักษาภาวะนกเขาไม่ขันด้วยการบำบัดสภาพจิตใจนั้นสามารถบำบัดได้หลายวิธี อาทิการ Sensate Focus ที่จะให้คู่รักเข้ามาบำบัดเป็นคู่พร้อมกัน หรือการ Cognitive Behavioural Therapy ที่จะให้คู่รักทำการพูดคุยถึงเรื่องอารมณ์และความรู้สึกต่าง ๆ ที่มีผลกับภาวะนกเขาไม่ขัน เป็นต้น


แนวทางการป้องกันตัวเองจากอาการนกเขาไม่ขัน

แนวทางป้องกันนกเขาไม่ขัน

จริงอยู่ที่นกเขาไม่ขันเกิดจากสาเหตุหลายปัจจัย ไม่ว่าจะเป็นโรคประจำตัว ความเครียด หรือระดับฮอร์โมน แต่เราสามารถป้องกันภาวะนกเขาไม่ขันด้วยตนเองได้ในเบื้องต้น ด้วยการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและดูแลสุขภาพร่างกายให้แข็งแรงอยู่เสมอด้วยการออกกำลังกาย ไม่ดื่มแอลกอฮอล์ งดการสูบบุหรี่ และงดการใช้สารเสพติด นอกจากจะช่วยให้ร่างกายแข็งแรงแล้วยังเป็นการกระตุ้นการสร้างฮอร์โมนเพศชายได้อีกด้วย ทั้งนี้ผู้ที่มีโรคประจำตัวหรือมีภาวะทางจิตก็ควรจะต้องอยู่ในความดูแลของแพทย์อย่างใกล้ชิดเพื่อทำการรักษาให้ร่างกายและจิตใจกลับมาแข็งแรง


นกเขาไม่ขัน ปัญหาสุขภาพทางเพศที่แก้ไขได้หากอยู่ภายใต้คำแนะนำของแพทย์

ถึงแม้ภาวะนกเขาไม่ขันจะไม่ได้เป็นโรคร้ายแรงที่มีความอันตรายถึงแก่ชีวิต แต่ปัญหานกเขาไม่ขันก็ทำให้เกิดความไม่มั่นใจและทำให้ความสัมพันธ์กับคู่รักมีปัญหาได้เช่นกัน ปัจจุบันความก้าวหน้าทางการแพทย์ทำให้มีแนวทางการรักษานกเขาไม่ขันหลากหลายวิธี โดยแต่ละวิธีก็จะมีผลข้างเคียงและแนวทางในการรักษาที่แตกต่างกัน เพื่อความปลอดภัยและความพึงพอใจในผลลัพธ์การรักษาภาวะนกเขาไม่ขันจึงควรจะต้องอยู่ภายใต้การดูแลของแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเท่านั้น

สำหรับใครที่ต้องการปรึกษาภาวะนกเขาไม่ขัน ที่โรงพยาบาลสมิติเวช ไชน่าทาวน์ ก็ถือเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่น่าสนใจ เพราะนอกจากจะมีทีมแพทย์คอยให้คำปรึกษาเกี่ยวกับภาวะนกเขาไม่ขันแล้วใครที่ต้องการปรึกษาปัญหาสุขภาพทางเพศ ไม่ว่าจะเป็นการตรวจโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ซิฟิลิส เริม ฉีดวัคซีน HPV หรือการตรวจ HIV ที่โรงพยาบาลสมิติเวช ไชน่าทาวน์ก็มีบริการเช่นกัน หากสนใจสามารถสอบถามข้อมูลได้ที่เบอร์ 02-118-7893 หรือ Line : @samitivejchinatown ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

บทความและสุขภาพอื่นที่น่าสนใจ