บทความสุขภาพ

ภัยเงียบ! โรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด

บทความโดย: วันที่อัพเดท: 26 มีนาคม 2567ไฮไลท์
“แอนโทไซยานิน” เป็นสารต้านอนุมูลอิสระในทับทิบ ที่ช่วยป้องกันไม่ให้เซลล์ถูกทําลายจากอนุมูลอิสระ ช่วยทําให้หลอดเลือดแข็งแรง รวมทั้งทับทิบยังอุดมไปด้วยโพแทสเซียม ซึ่งสัมพันธ์กับการลดระดับความดันโลหิตจึงช่วยลดความเสี่ยงต่อโรคหัวใจได้นั่นเอง

สัญญาณเตือนเบื้องต้น
รู้สึกเหนื่อยง่ายหรือเร็วขึ้น ใน การทํากิจกรรมต่างๆ ทํางาน หรือออกกําลังกาย

ปัจจัยเสี่ยง
ปัจจัยที่หลีกเลี่ยงไม่ได้: กรรมพันธุ์ อายุที่มากขึ้น และเพศ โดยพบอุบัติการณ์ ในเพศชาย
ปัจจัยเสี่ยงอื่นๆ: เป็นโรคเบาหวาน โรคความดันสูง ไขมันในเลือดสูง หรือสูบบุหรี่

โรคหัวใจเป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับต้นๆ ของโลก และนับวัน ประเทศไทยก็มีแนวโน้มของผู้ป่วยเพิ่มสูงขึ้นทุกปี ซึ่ง “โรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด” เป็นภัยแฝงแบบไม่รู้ตัว และมีโอกาสเกิดขึ้นในภาวะเฉียบพลัน รุนแรงจนเสียชีวิตได้ หากไม่ได้รับการรักษาที่ทันท่วงที

“โรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด” มีสาเหตุเกิดจากหลอดเลือดแดงที่ไปเลี้ยงกล้ามเนื้อหัวใจมีคราบไขมันไปเกาะที่ผนัง ทําให้หลอดเลือดแดงตีบแคบลง ส่งผลให้ปริมาณเลือดส่งไปเลี้ยงหัวใจได้น้อยลง ทําให้เกิดภาวะกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด จึงเกิดอาการต่างๆ ตามมา เช่น จุกแน่น เสียดแสบ แน่นบริเวณทรวงอก อาจแผ่กระจายไปที่แขน ลําคอ ขากรรไกร กราม หากเป็นมากจะอ่อนเพลีย เหงื่อออก เป็นลม ใจสั่น จนถึงขั้นหัวใจวาย และเสียชีวิตได้

นพ.วิชัย จิรโรจน์อังกูร แพทย์ด้านโรคหัวใจได้ให้ความเห็นเกี่ยวกับ โรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดไว้ว่า “สาเหตุที่ทําให้กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดนั้น มีอยู่ด้วยกัน 2 กรณี กรณีแรกคือหลอดเลือด ค่อยๆ มีอาการตีบลง อันเกิดจากการมีคราบไขมันเข้าไปเกาะสะสมที่ผนังหลอดเลือด ทําให้เลือดไปเลี้ยงหัวใจได้ลดลง ซึ่งอาจใช้ เวลาอย่างน้อย 5-10 ปี จึงแสดงอาการ และกรณีที่สอง คือภาวะแบบเฉียบพลัน เพราะมีลิ่มเลือดมาอุดตันภายในหลอดเลือด เนื่องจากคราบไขมันที่สะสม เกาะอยู่ในหลอด เลือดเกิดอาการอักเสบขึ้น ทําให้เกิดเลือดออก และร่างกายตอบสนองโดยการห้ามเลือด ทําให้เกิดลิ่มเลือดตามธรรมชาติ ซึ่งอาจนําไปสู่การอุดตันและเกิดปัญหาแบบ ปัจจุบันทันด่วนได้”

โดยคุณหมอกล่าวว่า ความรุนแรงของโรคนั้นขึ้นอยู่กับตําแหน่งที่เกิดภายในของหลอดเลือดหัวใจ หากต้องการรู้ให้แน่ชัดว่ามีความผิดปกติของหัวใจหรือไม่ ควรมาพบแพทย์เพื่อทําการตรวจเช็กอย่างละเอียด

“สําหรับวิธีการตรวจหาความเสี่ยงของการเป็นโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด มีหลายวิธี ตั้งแต่การทดสอบเดินสายพาน กับใช้เครื่องตรวจอัลตร้าซาวด์หัวใจร่วมกับการตรวจด้วยเครื่องเอกซเรย์ 256-slice CT Scan ซึ่งจะให้ผลตรวจที่มีประสิทธิภาพ รวดเร็ว และมีความแม่นยํา และสุดท้ายคือ วิธีการแบบใส่สายสวนฉีดน้ำยาทึบแสงเพื่อดูหลอดเลือดโดยตรง”

วิธีการรักษา แบ่งเป็น 3 กระบวนการใหญ่ๆ ได้แก่

  1. การรักษาในกรณีที่ความผิดปกติของหลอดเลือดเริ่มตีบยังไม่มาก คือ ใช้ยารักษาและควบคุมปัจจัยเสี่ยงให้อยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสม
  2. การถ่างขยายเส้นเลือดด้วยทําบอลลูน ร่วมกับการใส่ขดลวดค้ำายัน
  3. การผ่าตัดบายพาสหลอดเลือดหัวใจ ซึ่ง เป็นวิธีที่นิยมในรายที่มีความผิดปกติของหลอดเลือดหลายตําแหน่ง”


สุดท้ายนี้คุณหมอได้ฝากถึงวิธีการ ป้องกันโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดว่า “อยากให้ทุกคนป้องกัน โดยเริ่มจากการควบคุมปัจจัยเสี่ยงต่างๆ อันได้แก่ ลดไขมัน เบาหวาน ความดันสูง รวมถึงน้ำหนักตัวที่เกินมาตรฐาน และหันมาดูแลควบคุมอาหาร พร้อมออกกําลังกายอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้ชีวิตที่ปกติอยู่กับคุณตลอดไป”

บทความและสุขภาพอื่นที่น่าสนใจ