การเตรียมตัวมาโรงพยาบาล

บริษัทประกันสุขภาพเอกชนระหว่างประเทศ

ในกรณีที่มีเหตุฉุกเฉินหรือการเข้ามาเป็นผู้ป่วยในแบบไม่ได้วางแผน บริการประกันของท่านอาจจะยังคงให้ความคุ้มครองสำหรับการรักษาในการชำระเงินโปรดทำตามขั้นตอนเหล่านี้: โปรดนำเอกสารดังต่อไปนี้เมื่อมาถึงโรงพยาบาล

 • หนังสือเดินทาง
 • ใบรับรองประกันสุขภาพหรือบัตร
 • เอกสารอื่นฯ สำหรับบริษัทประกัน

โปรดรับทราบว่าโรงพยาบาลกรุงเทพขอสงวนสิทธิ์ที่จะปฏิเสธนโยบายจากบริษัทประกันตามเห็นสมควร ทางโรงพยาบาลจะบอกทันที่หากไม่สามารถทำงานกับผู้ให้บริการประกันของท่าน

 • แพทย์จะเขียนรายงาน รายละเอียดการวางแผนรักษาของท่าน
 • 3rd Part Payer Services ระหว่างประเทศจะประสานงานกับผู้ให้บริการ ประกันของท่านเพื่อขออนุมัติการรับประกันการชำระเงินสำหรับค่าใช้จ่าย ทางการแพทย์ต่าง ฯ
 • ผู้ให้บริการจะประเมินและตัดสินใจเกี่ยวกับข้อคุ้มครองทางการแพทย์ ปกติแล้วใบรับประกันการชำระเงินจะถูกส่งไปยังโรงพยาบาล กรุงเทพ ภายใน 24-48 ชั่วโมง อย่างไรก็ตามอาจมีบางกรณีที่ทางประกันจะไม่ออกใบรับประกันเช่น:
  ขั้นตอนการตรวจสอบของผู้ให้บริการประกัน
 • ระยะเวลาที่ใช้ในการประมวลผลแอพลิเคชันและ / หรือ ระยะเวลาใน การเข้าพักอาจไม่เพียงพอที่จะให้ประกันเตรียมตัวทันได้
 • ความแตกต่างใน โซนเวลา วันหยุดสุดสัปดาห์ หรือ วันหยุดธนาคาร
 • ข้อกำหนดและเงื่อนไขของนโยบาย
 • หากยื่นเอกสารไม่ทันทางโรงพยาบาลจะไม่สามารถดำเนินการกับประกันได้
 • ผู้ป่วยจะมีค่าใช้จ่ายเพึ่มเติมซึ่งอาจรวมถึงค่าใช้จ่าย เช่น insurane co-payments อัตราค่าห้องพักที่เกินขีดจำกัดของประกัน หรือค่าใช้จ่ายส่วนตัวเช่นสายโทรศัพท์และบริการอื่น ฯ
 • ข้อมูลการประกันที่สมบูรณ์ ควรถูกส่งระหว่างการเข้าพักรักษาตัว ทางโรงพยาบาลจะไม่สามารถดำนินการทางประกันหลังผู้ป่วยกลับบ้านแล้ว