ลงทะเบียนนัดหมายการตรวจสุขภาพ

(กรุณานัดหมายล่วงหน้า 2 วันก่อนรับบริการ)

โปรแกรมรักษาสายตา ศูนย์เลสิค สมิติเวช ไชน่าทาวน์
สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2567
0 35,000 บาท
ท่านเป็น :
ผู้ป่วย
อื่นๆ

หมายเหตุ

1. กรุณานัดหมายล่วงหน้า 2 วัน
2. ท่านสามารถนำใบรับเงินชั่วคราวที่ได้รับทางอีเมล มาขอใบเสร็จรับเงินตัวจริงได้ที่ แผนกการเงิน ชั้น 1 (ในวันที่มาใช้บริการเท่านั้น)
3. วันที่ไม่สามารถเลือกได้ หมายถึงวันที่ไม่มีแพทย์ด้านนั้นๆออกตรวจ / หรือคิวเต็มจำนวน

แพ็กเกจ / วันเวลาที่นัด
ราคา

โปรแกรมผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่า

35,000 ฿

ราคารวม
35,000 ฿
ลงทะเบียนนัดหมาย

*หมายเหตุ: หากทำการชำระเงินที่มีการตัดบัตรผ่านแล้ว และระบบขึ้นผิดพลาด ท่านจะได้รับอีเมลยืนยันภายใน 1 วันโดยอัตโนมัติ