นัดหมายแพทย์

icon
01

วันนัดหมาย

icon
02

ข้อมูลผู้รับบริการ

icon
03

รายละเอียดการนัดหมาย

doctor

รองศาสตราจารย์นายแพทย์ อัมพร จงเสรีจิตต์

จักษุ, จอประสาทตา

วันที่ต้องการนัดหมาย