นัดหมายแพทย์

icon
01

วันนัดหมาย

icon
02

ข้อมูลผู้รับบริการ

icon
03

รายละเอียดการนัดหมาย

doctor

นายแพทย์ ธีระพัฏ จิตต์พูลกุศล

จักษุ, ต้อกระจกและจอประสาทตา

วันที่ต้องการนัดหมาย