doctor

แพทย์หญิง ณัทดา สามัคยานุสรณ์

icon
ความชำนาญ

ผิวหนัง

icon
ภาษา

ภาษาไทย, ภาษาอังกฤษ

icon
ความเชี่ยวชาญพิเศษ

ผิวหนัง

คุณวุฒิทางการศึกษา:

แนะนำทีมแพทย์ สมิติเวชไชน่าทาวน์

นายแพทย์ มานน สถิโรภาส

ผิวหนัง

language ภาษาไทย, ภาษาอังกฤษ

แพทย์หญิง นันทิดา สาลักษณ

ผิวหนัง

language ภาษาไทย, ภาษาอังกฤษ