doctor

นายแพทย์ วรภัทร วงษ์สวัสดิ์

icon
ความชำนาญ

จักษุ, จอประสาทตา

icon
ภาษา

ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย

icon
ความเชี่ยวชาญพิเศษ

จักษุ, จอประสาทตา

คุณวุฒิทางการศึกษา:

แนะนำทีมแพทย์ สมิติเวชไชน่าทาวน์

รองศาสตราจารย์นายแพทย์ อัมพร จงเสรีจิตต์

จักษุ, จอประสาทตา

language ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย